TAILIEUCHUNG - GIÁO TRÌNH SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT PHẦN 3

CHƯƠNG 3: THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT, MÔI TRƯỜNG VÀ HẬU QUẢ XẤU CỦA CHÚNG GÂY RA CHO MÔI SINH Để đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng do bùng nổ dân số, cùng với xu hướng đô thị hóa công nghiệp hóa ngày càng mạnh, con người chỉ còn một cách duy nhất: thâm canh để tăng sản lượng cây trồng. Khi thâm canh cây trồng, một hậu quả tất yếu không thể tránh được là gây mất cân bằng sinh thái, kéo theo sự phá hoại của dịch hại ngày càng tăng | CHƯƠNG III THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT MÔI TRƯỜNG HẬU QUẢ XẤU CỦA CHÚNG Gây ra cho môi sinh. Giúp học viên thấy rõ tác động của thuốc BVTV đến môi trường sống và hậu quả xấu của chúng gây ra cho môi trường. Những biện pháp ngăn ngừa thuốc BVTV gây hại cho môi sinh môi trường. ĐỘNG CỦA THUỐC ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ CON ĐƯỜNG MẤT ĐI CỦA THUỐC Trong quá trình sản xuất vận chuyển bảo quản và sử dụng thuốc BVTV đã tác động đến môi trường bằng nhiều cách khác nhau theo sơ đồ Sơ đồ 3 - Tác động của thuốc BVTV đến môi trường và con đường mất đi của thuốc Theo Richardson 1979 Dẫn theo Phạm Văn Biên và cộng sự 2000 . Thuốc BVTV bằng nhiều con đường khác nhau chúng sẽ bị chuyển hoá và mất dần. Sự mất đi của thuốc BVTV có thể xảy ra do các yếu tố sinh học và phi sinh học sau đây . Sự bay hơi Dựa theo khả năng bay hơi các thuốc BVTV được chia thành 2 nhóm bay hơi và không bay hơi. Tốc độ bay hơi của một loại thuốc phụ thuộc vào áp suất hơi dạng hợp chất hoá học và điều kiện thời tiết gió to nhiệt độ cao dễ làm cho thuốc bay hơi mạnh . . Sự quang phân bị ánh sáng phân huỷ Nhiều thuốc BVTV dễ bị phân huỷ khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nhất là tia tử ngoại. Các thuốc trừ sâu Permethrin thuộc nhóm pyrethroid dễ bị ánh sáng phân huỷ. Thuốc trừ cỏ 2 4-D bị ánh sáng phân huỷ tạo sản phẩm cuối cùng là acid humic. Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội - Giáo trình Sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật. 28 . Sự cuốn trôi và lắng trôi Sự cuốn trôi là hiện tượng thuốc BVTV bị cuốn từ trên lá xuống đất do tác dụng của nước mưa hay nước tưới hay thuốc ở trên mặt đất cuốn theo dòng chảy đi nơi khác. Sự lắng trôi là hiện tượng thuốc BVTV bị kéo xuống lớp đất sâu bởi nhiều yếu tố. Cả hai quá trình này phụ thuộc trước hết vào lượng nước mưa hay nước tưới đặc điểm của thuốc và đặc điểm của đất. . Hoà loãng sinh học Sau khi phun thuốc hoặc sau khi thuốc vào cây cây trồng vẫn tiếp tục sinh trưởng và phát triển diện tích lá tăng chồi mới xuất hiện khối lượng chất xanh trong cây vẫn tăng. Nếu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG