TAILIEUCHUNG - Giáo trình Nguyên tắc phương pháp thẩm định giá (phần 1)

Tài liệu tham khảo giáo trình nguyên tắc phương pháp thẩm định giá -phần 1. Nhân loại đang sống trong điều kiện “nguồn lực có giới hạn”. Kinh tế thị trường luôn hướng tới việc sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực sẵn có. Chính điều này đã thúc đẩy sự phân công lao động trong nền sản xuất hàng hoá, đồng thời cũng là tác nhân lớn làm cho phân công lao động ngày càng sâu sắc hơn, và một trong những kết quả nổi bật của quá trình này là sự xuất hiện hàng loạt nghề nghiệp mới,. | Giáo trình Nguyên tắc phương pháp thẩm định giá phần 1 NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH GIÁ Nhân loại đang sống trong điều kiện nguồn lực có giới han . Kinh tế thị trường luôn hướng tới việc sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực sẵn có. Chính điều này đã thúc đẩy sự phân công lao động trong nền sản xuất hàng hoá đồng thời cũng là tác nhân lớn làm cho phân công lao động ngày càng sâu sắc hơn và một trong những kết quả nổi bật của quá trình này là sự xuất hiện hàng loạt nghề nghiệp mới trong đó có nghề thẩm định giá. ở đây chúng tôi muốn nói đến sự xuất hiện nghề thẩm định giá chứ không phải là công việc thẩm định giá bởi nếu nói đến công việc thẩm định giá có lẽ đã xuất hiện từ rất lâu nhưng nói đến nghề thẩm định giá thì lại chỉ mới bắt đầu. Chúng ta thường quan niệm rằng một công việc trở thành một nghề nghiệp khi đáp ứng được các điều kiện sau thứ nhất công việc đó được mọi người cần nhưng mọi người lại không thể tự làm được hoặc nếu có làm được thì cũng không hiệu quả hoặc không có đủ thời gian để làm và người ta sẵn sàng trả tiền cho những ai có thể làm tốt công việc đó thứ hai công việc đó đòi hỏi tính chuyên môn cao không có chuyên môn thì không thể làm tốt được và người ta chỉ trả tiền cho những người đã được xã hội thừa nhận là có năng lực về mặt chuyên môn có phương pháp bí quyết hoàn thành công việc một cách nhanh nhất và tốt nhất - năng lực chuyên môn là cơ sở của việc hình thành tính chuyên nghiệp thứ ba có sự xuất hiện các tổ chức trong đó tập hợp những người làm công việc đó các tổ chức này vừa mang tính chất của một tổ chức ngành nghề vừa mang tính chất của một tổ chức có nghĩa vụ về mặt pháp lý đảm bảo uy tín hành nghề. Với nghề thẩm định giá cũng thế cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường thì nhu cầu về thẩm định giá mua bán cầm cố thế chấp đầu tư bảo hiểm tính thuế. cũng ngày một tăng theo. Bên cạnh đó chính sự phức tạp trong đối tượng thẩm định giá cũng như giá trị rất lớn của các tài sản thẩm định giá đã làm cho hoạt động thẩm định .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN