TAILIEUCHUNG - GIÁO TRÌNH SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT PHẦN 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ ĐỘC CHẤT HỌC NÔNG NGHIỆP Để đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng do bùng nổ dân số, cùng với xu hướng đô thị hóa công nghiệp hóa ngày càng mạnh, con người chỉ còn một cách duy nhất: thâm canh để tăng sản lượng cây trồng. Khi thâm canh cây trồng, một hậu quả tất yếu không thể tránh được là gây mất cân bằng sinh thái, kéo theo sự phá hoại của dịch hại ngày càng tăng | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI học nông nghiệp hà nội . Nguyễn Trần Oánh Chủ biên TS. Nguyễn Văn Viên Trọng Thủy GIÁO TRÌNH SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT HÀ NỘI - 2007 LỜI NÓI ĐẦU Từ thập niên 70 của thế kỷ 20 cùng với sự phát triển vũ bão của các ngành khoa học khác lĩnh vực hoá học và kỹ thuật sử dụng thuốc bảo vệ thực vật BVTV đã có sự đổi thay rất mạnh mẽ Sự hiểu biết sâu sắc hơn về phương thức tác động của thuốc BVTV đã cho phép phát hiện ra nhiều hoạt chất mới có phương thức tác động khác trước có hiệu lực cao với dịch hại dùng ở liều thấp nhưng lại an toàn với động vật máu nóng và các sinh vật khác không phải đối tượng phòng trừ. Sự tiến bộ trong công nghệ gia công đóng gói công nghệ sản xuất chất độn và phụ gia cho phép gia công được nhiều dạng chế phẩm mới đáp ứng được yêu cầu quản lý thuốc BVTV ngày càng chặt chẽ của các quốc gia và các tổ chức quốc tế. Do khuôn khổ cuốn sách và số tiết học hạn chế nên chúng tôi chỉ mong trình bày được những kiến thức cơ bản về thuốc BVTV một cách hệ thống để người sinh viên ngành BVTV khi ra trường có thể áp dụng. Đồng thời cuốn sách này cũng có thể là tài liệu tham khảo cho cán bộ kỹ thuật trong và ngoài ngành. Nội dung cuốn sách gồm hai phần Phần A Những hiểu biết chung về thuốc BVTV quản lý và sử dụng nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực thuốc BVTV và đặc biệt các cơ sở khoa học những qui định của Nhà nước ta về việc sử dụng an toàn và hiệu quả thuốc. Phần B Các thuốc bảo vệ thực vật cung cấp cho sinh viên ngành nông nghiệp những đặc tính sinh học cơ bản của các nhóm thuốc BVTV. Để giải quyết mâu thuẫn giữa số lượng và chủng loại thuốc BVTV ở Việt nam tăng nhanh với khuôn khổ cuốn sách hạn hẹp nên chúng tôi chỉ giới thiệu đặc điểm chung của từng nhóm thuốc phân loại theo thành phần hoá học và tên chung của một số loại thuốc thông dụng nhất trong nhóm có lưu ý đến các thuốc nằm trong danh mục đã đăng ký ở Việt nam . Giáo trình Sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật được biên soạn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN