TAILIEUCHUNG - Giải quyết chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh

Tham khảo tài liệu 'giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Giải quyết chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh Thông tin Lĩnh vực thống kê Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND huyện thành phố Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội UBND huyện thành phố Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Cá nhân làm tờ khai theo mẫu quy định có xác nhận của Hội 1. Bước 1 . i cựu chiến binh đến nộp tại UBND xã phường thị trấn . Cán bộ Thương binh xã hội hoặc văn hoá xã hội tiếp nhận và xem xét tính đầy đủ thống nhất của hồ sơ. - Hồ sơ đầy đủ theo quy định thì trong thời hạn 07 ngày làm việc từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ đề nghị của đối tượng UBND cấp xã thẩm định niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã. Sau 30 2. Bước 2 ngày kể từ ngày niêm yết công khai nếu không có thắc mắc khiếu nại thì UBND cấp xã hoàn thiện hồ sơ của đối tượng gửi Phòng Lao động-TB XH cấp huyện để xem xét giải quyết. - Hồ sơ chưa đầy đủ hoặc việc kê khai chưa đúng thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ thông báo cho đối tượng biết và hướng dẫn kê khai lại 3 Bước 3 Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện thành phố chủ trì phối hợp với Hội Cựu chiến binh cùng cấp tổng hợp đề nghị Tên bước Mô tả bước UBND huyện thành phố ký Công văn gởi Sở Lao động -TB XH. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội Cựu chiến binh cùng cấp tổng hợp nếu đủ điều kiện thì ra quyết định 4. Bước 4 . . . . . . . và lập danh sách đề nghị bảo hiếm xã hội tỉnh cấp thẻ bảo hiếm y tế . Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Bản khai đề nghị hưởng chế độ mai táng phí 2. Giấy tờ liên quan đế chứng minh là Cựu chiến binh 3. Giấy khai tử

TỪ KHÓA LIÊN QUAN