TAILIEUCHUNG - Cách "rút tít" làm báo của nhà văn Ngô Tất Tố

Rút tít là việc rất được Ngô Tất Tố, một nhà báo dày dạn trường đời và tầm hiểu biết sâu rộng đối với việc đời, người đời. quan tâm. | Cách rút tít làm báo của nhà văn Ngô Tất Tố Rút tít là việc rất được Ngô Tất Tố một nhà báo dày dạn trường đời và tầm hiểu biết sâu rộng đối với việc đời người đời. quan tâm. Tuyển tập gồm hơn bài báo của Ngô Tất Tố. Khi cầm tờ báo trên tay bạn đọc thường lướt qua các đề mục rồi chú ý ngay đến tên bài hay và háo hức muốn đọc ngay bài đó. Đặt tên bài là cả một nghệ thuật - nghệ thuật rút tít trong nghề làm báo nhưng không phải ai cũng dễ dàng đặt được những tên bài báo hay. Giỏi rút tít không chỉ là khéo dùng ngôn từ mà còn là tài cô đúc . Dưới đây là một số nét đặc trưng trong nghệ thuật rút tít làm báo của Ngô Tất Tố một nhà báo thuộc nửa đầu thế kỷ trước xuất thân từ cựu học làm báo tân học và chưa từng qua bất kỳ một trường lớp đào tạo huấn luyện nào về báo chí. Tên bài ngắn gọn cụ thể dễ hiểu nêu bật chủ đề Đề cập tới muôn mặt cuộc đời tên những bài báo của Ngô Tất Tố ngắn nhất chỉ là hai chữ như Bỏ làng Cảnh ngộ Mua cỗ Đắc đạo Hết năm. hoặc là ba chữ Bạn và vợ Chết vì ăn Dân là quý Làng kiện làng Cụ Lang Bần Cô Tây Hoẻn Người Nhà nước Thục Điểu chết. dài hơn là 4 chữ như Bị kiện là phải Cái nạn kiêng tên Đại hiền nói dối Hoài cái tên đẹp Chơi kiểu gì vậy Chán đời là phải Cái chết có duyên Cái vạ giàu sang Muốn làm Khổng Tử Lừa thế còn ít Trời của dân quê. hoặc 5 chữ như Kính tặng bà kiểm duyệt Cứ để cho nó chết Đồ ăn của con mắt Ba nghề thua một nghề Cái tát đáng cảm ơn Chết thì được cứu tế Khóc cười đều có tục. Tuy ngắn gọn nhưng tên bài đều khái quát được các ý tứ thể hiện trong bài và các điều viết ra đều không lạc đề hay xa đề . Đánh bài lật ngửa đi thẳng vào sự thật bút lực mạnh ngôn .