TAILIEUCHUNG - Giải quyết chế độ hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đối tượng là học sinh người tàn tật, mồ côi dân tộc thiểu số, thuộc diện hộ nghèo

Tham khảo tài liệu 'giải quyết chế độ hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đối tượng là học sinh người tàn tật, mồ côi dân tộc thiểu số, thuộc diện hộ nghèo', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Giải quyết chế độ hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đối tượng là học sinh người tàn tật mồ côi dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo Thông tin Lĩnh vực thống kê Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND huyện thành phố Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội UBND huyện thành phố Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Thẻ Các bước Tên bước Mô tả bước Cá nhân làm đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở theo mẫu quy định có xác nhận của UBND xã 1. Bước 1 phường thị trấn trường hợp bị tàn tật phải có xác nhận của trạm y tế xã phường thị trấn. Trường THCS có phiếu xác nhận do nhà trường cấp theo từng 2. Bước 2 năm học lập danh sách gởi Phòng Lao động - TB XH huyện nơi học sinh có hộ khẩu thường trú. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện thành phố tồng 3. Bước 3 hợp lập danh sách gửi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội kiểm tra từng trường hợp 4. Bước 4 lập danh sách gửi Sở Tài chính để xem xét trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở 2. Phiếu xác nhận do nhà trường cấp theo từng năm học 3. Các giấy tờ có liên quan đến từng trường hợp Số bộ hồ sơ 1 bộ Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở 2. Phiếu xác nhận do nhà trường cấp theo từng năm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN