TAILIEUCHUNG - Nghệ thuật chào bán sản phẩm thuyết phục khách hàng (Một số điểm lưu ý)

Theo các chuyên gia kinh tế, thực hiện một buổi thuyết trình chào bán hàng không đơn giản. Bạn phải làm việc trực tiếp với khách hàng, tiếp xúc với nhiều người nắm chức vụ khác nhau và phải thuyết phục được họ. Cùng tham khảo tài liệu "Nghệ thuật chào bán sản phẩm thuyết phục khách hàng" để nắm được một số điểm lưu ý trong chào bán sản phẩm. | Nghệ thuật chào bán sản phẩm thuyết phục khách hàng Theo các chuyên gia kinh tế thực hiện một buổi thuyết trình chào bán hàng không đơn giản. Bạn phải làm việc trực tiếp với khách hàng tiếp xúc với nhiều người nắm chức vụ khác nhau và phải thuyết phục được họ. Ngoại hình lời nói thái độ và mức độ nhiệt tình của bạn là những yếu tố rất quan trọng quyết định đến sự thành công của buổi thuyết trình. Tùy theo đặc điểm của sản phẩm và dịch vụ các buổi thuyết trình chào bán hàng đòi hỏi những kỹ năng khác nhau. Tuy nhiên nhìn chung để việc thuyết trình bán hàng được thành công theo các chuyên gia bạn nên lưu ý một số điểm sau. Nhiệt tình Bạn không thể thuyết phục được người khác nếu trình bày vấn đề một cách miễn cưỡng thiếu sự nhiệt tình như thể đang phải trả bài . Hãy đặt hết niềm tin vào sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đang chào bán và truyền niềm tin đó đến khách hàng bằng nhiệt tình của chính mình. Lưu ý rằng nhiệt tình không có nghĩa là phải nói nhanh hay nói lớn mà điều quan trọng là phải trình bày vấn đề một cách sinh động và có tính thuyết phục cao. Đơn giản Đừng dùng những từ quá kêu hay mang tính thuật ngữ chuyên môn sâu trong khi trình bày. Nếu khách hàng không hiểu điều bạn nói họ sẽ chẳng lưu lại ấn tượng gì những sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đang chào bán. Trường hợp tệ hơn họ có thể chán nản bực dọc. Hãy trình bày vấn đề một cách đơn giản rõ ràng chính xác và dễ hiểu. Nên sử dụng những ngôn ngữ mà bạn thường dùng và tỏ ra tự nhiên như bạn đang là chính mình . Thường xuyên kiểm tra phản ứng của người nghe Một buổi thuyết trình nếu có hiệu quả và thành công thường thì phải có sự tương tác qua lại giữa người nói và người nghe. Trong khi trình bày bạn nên thường xuyên hỏi lại người nghe xem họ đã hiểu rõ chưa và có vấn đề gì cần thắc mắc trao đổi thêm hay không. Giao tiếp bằng mắt Một buổi thuyết trình là một cuộc hội thoại với nhiều người và tất cả mọi người cần phải được đón nhận sự quan tâm như nhau. Không nên chỉ nhìn vào một người nào đó mà bạn nghĩ rằng là

TỪ KHÓA LIÊN QUAN