TAILIEUCHUNG - Hạn khuống giao duyên

Mời du khách bốn phương vượt đường xa dặm thẳm lên với Điện Biên, nơi biên cương sương trắng giăng thành. Ngay ở tiệc rượu đầu tiên, theo thông lệ miền núi, mỗi người phải đủ ba lần cạn chén, sáu lượt xưng danh và chín bận cầm tay. Nhưng thề nguyền chỉ nói lời duy nhất, khi đã chuếnh choáng hơi men, du khách sẽ cùng dự hội hạn khuống giao duyên. Hạn khuống, về bản chất là hình thức sinh hoạt tập thể của đồng bào Thái (nhất là Thái Đen), có hội mà không có lễ; nhằm. | Hạn khuông giao duyên Mời du khách bốn phương vượt đường xa dặm thẳm lên với Điện Biên nơi biên cương sương trắng giăng thành. Ngay ở tiệc rượu đầu tiên theo thông lệ miền núi mỗi người phải đủ ba lần cạn chén sáu lượt xưng danh và chín bận cầm tay. Nhưng thề nguyền chỉ nói lời duy nhất khi đã chuếnh choáng hơi men du khách sẽ cùng dự hội hạn khuống giao duyên. Hạn khuống về bản chất là hình thức sinh hoạt tập thể của đồng bào Thái nhất là Thái Đen có hội mà không có lễ nhằm thỏa mãn nhu cầu giao lưu văn hóa - văn nghệ giữa các địa bàn làng bản và giữa các cá thể từng thành viên dự chơi . Theo tiếng Thái hạn là sàn còn khuống là sân. Vật liệu để dựng sàn có thể bằng tre có thể bằng gỗ nhưng thường thiết kế không vĩnh cửu vì hết mùa hạn khuống là phá bỏ đi. Kích thước sàn sân cũng không bắt buộc phải tuân theo một khuôn mẫu nào. Nhưng để tiện dụng người ta thường làm mặt sàn hình vuông diện tích khoảng từ 20m2-24m2 cao 1-1 5m. Bao quanh sàn sân là một hàng chấn song bằng tre thưa và thấp đan hình mắt cáo chủ yếu làm để cho đẹp đó là mô típ hoa văn đặc trưng của dân tộc Thái. Lối lên xuống được nối bởi một cầu thang ba bậc và chỉ có ba bậc mà thôi. Mặt sàn được trang trí bởi năm cây tre róc sạch cành chỉ để lại tít trên ngọn một túm lá phất phơ gọi là lắc xáy 4 cây nhỏ cắm ở 4 góc sàn còn cây to và thẳng nhất cắm ở cạnh bếp lửa gọi là lắc xáy cốc cây nêu gốc . Thông thường mỗi cuộc hạn khuống tối thiểu cũng phải chọn đủ 5 có nơi 10 cô gái xinh xắn nết na chưa lập gia đình. Một cô ngồi ở chân lắc xáy cốc và được tôn là tổn khuống tướng sân có vai trò chủ trì điều phối châm ngòi giữ nhịp cho những cuộc đối đáp. Bốn cô gái kia chia nhau ngồi cạnh chân 4 lắc xáy ở 4 góc sàn có nhiệm vụ phù trợ điểm xuyết làm nền tạo thêm không khí sinh động bất ngờ cho cuộc chơi. Soi sáng cho sân chơi hạn khuống là một bếp lửa bập bùng chu vi chừng 4m nằm ở giữa sàn sát chân lắc xáy cốc. Vào cuộc các cô hát những câu hát trữ tình là thơ ca dân gian của đồng bào Thái nói về tình yêu đôi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN