TAILIEUCHUNG - Những Xét Nghiệm Mới Trong Những Năm Sắp Đến

Chúng tôi xin giới thiệu một số quan niệm mới và ứng dụng, có hy vọng sẽ áp dụng trong vòng 5 năm tới và sẽ thay đổi rất nhiều những phương cách chúng ta đang dùng bây giờ. 1/ bệnh tiểu đường: đo AGE ( Advanced Glycation End products) tạm dịch là những sản phẩm cuối cùng của phản ứng giữa protein với đường aldose và oxyt hóa, làm sắp đặt lại cấu trúc phân tử chỗ gắn vào đường bằng dấu nối covalent, sinh ra những hợp chất phát huỳnh quang màu vàng nâu. . | Những Xét Nghiệm Mới Trong Những Năm Sắp Đến Chúng tôi xin giới thiệu một số quan niệm mới và ứng dụng có hy vọng sẽ áp dụng trong vòng 5 năm tới và sẽ thay đổi rất nhiều những phương cách chúng ta đang dùng bây giờ. 1 bệnh tiểu đường đo AGE Advanced Glycation End products tạm dịch là những sản phẩm cuối cùng của phản ứng giữa protein với đường aldose và oxyt hóa làm sắp đặt lại cấu trúc phân tử chỗ gắn vào đường bằng dấu nối covalent sinh ra những hợp chất phát huỳnh quang màu vàng nâu. AGE là chất trung gian sinh ra những gốc tự do tấn công mạch máu và các cơ quan khác trong cơ thể nên nếu đó được lượng AGE trong huyết tương bằng cách phân tích định lượng quang phổ thì không những xét nghiệm dễ thực hiện hơn vì không phải đâm kim vào da như hiện nay và kết quả cũng có độ nhạy không kém đo mức glucose trong máu hay đo mức HbA1C. 2 bệnh rôi loạn lipid đo ApoB và non-HDL Hiện nay khi làm lipid profile người ta chỉ đó cholesterol toàn phần LDL-C hay cholesterol xấu và HDL-C hay cholesterol tốt. Tuy nhiên một số người vẫn bị nguy hiểm tim mạch mặc dầu mức LDL vẫn ở trong mức đòi hỏi. Từ đó người ta đề nghị đo mức non HDL bằng cách lấy hiệu số cholesterol toàn phần trừ mức HDL-C. Hiện nay đo non HDL chưa phổ thông. Ngoài ra ApoB là chất đánh dấu trên những lipoprotein chuyên chở cholesterol về gan nơi đây sẽ có những thụ thể nhận diện được LDL để giữ lại và loại thải. Những lipoprotein có AopB được xem là những chất sinh xơ vữa mạch máu. Một số nghiên cứu cho biết đo mức ApoB cũng chính xác như đo non HDL. 3 bệnh suy thận - 3a Đo albumin niệu Hiện nay người ta chỉ đo được albumin niệu khi bài tiết số lượng lớn trong nước tiểu nhưng khi albumin bài tiết dưới 30 mg mỗi ngày hay dưới 20-200 mcg phút thì gọi là microalbumin niệu và không thể đo được bằng phương pháp thông thường mà phải đo bằng phản ứng miển nhiễm đắt tiền. Mặt khác microalbumin có 1 phần có phản ứng miển nhiễm và một phần không có phản ứng miển nhiễm do đó mặc dầu đã đo bằng phản ứng miển nhiễm chúng ta .