TAILIEUCHUNG - CẢI THIỆN ĐIỀU TRỊ SUY TIM NHỜ THEO DÕI PROTEIN ĐÁNH DẤU

Báo Journal of the American college of Cardiology ngày có một báo cáo về một nghiên cứu dùng một chất đánh dấu sinh học gọi là BNP (Brain Natriuretic Peptide) tạm dịch là peptid não làm thải Natri trong nước tiểu, để hướng dẫn điều trị suy tim là bệnh có số tử vong trong bệnh viện hơn một nửa. Chỉ 24% trong số 110 người tham dự điều trị được điều chỉnh theo mức BNP đến mức chấm dứt nghiên cứu là qua đời hay phải nằm bệnh viện so với 52% người không theo dõi BNP | CẢI THIỆN ĐIỀU TRỊ SUY TIM NHỜ THEO DÕI PROTEIN ĐÁNH DẤU Báo Journal of the American college of Cardiology ngày có một báo cáo về một nghiên cứu dùng một chất đánh dấu sinh học gọi là BNP Brain Natriuretic Peptide tạm dịch là peptid não làm thải Natri trong nước tiểu để hướng dẫn điều trị suy tim là bệnh có số tử vong trong bệnh viện hơn một nửa. Chỉ 24 trong số 110 người tham dự điều trị được điều chỉnh theo mức BNP đến mức chấm dứt nghiên cứu là qua đời hay phải nằm bệnh viện so với 52 người không theo dõi BNP. Có 7 người chết do suy tim trong nhóm theo dõi BNP so với 11 ở nhóm không theo dõi BNP. Số người nhập bệnh viện giống nhau ở cả 2 nhóm nhưng chỉ 22 người nhập viện do biến chứng suy tim trong nhóm theo dõi BNP so với 48 ở nhóm không theo dõi BNP. Sự khác biệt chính trong điều trị là dùng liều cao hơn thuốc betablocker và thuốc chống men chuyển trong nhóm theo dõi BNP. BNP là protein sản xuất trong tế bào cơ tâm thất như là đáp ứng tăng căng thẳng ở những tế bào này. Xét nghiệm mức BNP trong máu giúp chẩn đoán suy tim là tình trạng tim mất dần khả năng bơm máu và đánh giá tiên lượng người bị suy tim. Phần lớn thuốc điều trị suy tim làm hạ BNP. Những người tham dự nghiên cứu có tuổi trung bình 65 có triệu chứng giống nhau khi bắt đầu nghiên cứu mặc dầu nhóm theo dõi BNP có tỷ số tống xuất EF hơi thấp hơn. Theo bác sĩ giám đốc chương trình phòng ngừa bệnh tim đại học y khoa UCLA là một trong 2 người điều khiển nghiên cứu thì đây là một nghiên cứu quan trọng vì cung cấp thêm thông tin về vai trò của BNP giúp bác sĩ điều trị suy tim. Điều cần chú ý là nghiên cứu này không mù nghĩa là bác sĩ và người bệnh biết ai là người được theo dõi BNP. Cần thêm nghiên cứu lớn hơn và có đối chứng mù đôi để xác nhận vai trò của BNP trong bệnh suy tim. Ds .