TAILIEUCHUNG - Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề chuyên nghiệp cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp Thông tin Lĩnh vực thống kê Lao động - Thương binh và Xã hội Dạy nghề Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định. Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Cơ sở giáo dục và doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ tại phòng Dạy 1. Bước 1 nghề. Phòng Dạy nghề tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ thủ tục 2. Bước 2 nhận giải quyết nếu không đủ thủ tục trả hồ sơ và hướng dẫn làm lại hồ sơ. Phòng Dạy nghề thẩm tra hồ sơ tham mưu cho Giám đốc Sở Lao 3. Bước 3 động - Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Bản sao Quyết định thành lập 2. Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề Bản sao quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận người đứng đầu cơ sở giáo dục doanh nghiệp Báo cáo thực trạng về các điều kiện đảm bảo cho hoạt động đào tạo các nghề 4. đăng ký hoạt động Bản sao Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức hoạt động đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 6. Chương trình dạy nghề của các nghề đăng ký hoạt động Giấy tờ chứng minh các điều kiện về có đủ cơ sở vật chất phù hợp với nghề quy mô trình độ đào tạo Có đủ thiết bị dạy nghề phù hợp với nghề quy mô và trình độ đào tạo có đội ngũ giáo viên cán bộ quản lý đủ về số lượng phù hợp với cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT