TAILIEUCHUNG - Cooangtác - đàn nước của người Xêđăng

Từ xa xưa, cooangtác đã sống với người Xêđăng. Người ta đặt nó cạnh các con suối dọc theo nương rẫy. Ban đầu, có thể nó chỉ là chùm những ống nứa, ống tre dựa sức chảy của dòng nước, đập vào nhau để đuổi chim muông, thú vật cắn phá hoa màu. Dần dần về sau, do nhu cầu về thưởng thức âm nhạc, người ta sáng tạo và gắn thêm chức năng của nhạc khí cho cái dụng cụ phục vụ sản xuất ấy. Tại vùng đất Xêđăng, dàn đàn được làm bằng gỗ cây rồng. Vật liệu. | Cooangtác - đàn nước của người Xêđăng Từ xa xưa cooangtác đã sống với người Xêđăng. Người ta đặt nó cạnh các con suối dọc theo nương rẫy. Ban đầu có thể nó chỉ là chùm những ống nứa ống tre dựa sức chảy của dòng nước đập vào nhau để đuổi chim muông thú vật cắn phá hoa màu. Dần dần về sau do nhu cầu về thưởng thức âm nhạc người ta sáng tạo và gắn thêm chức năng của nhạc khí cho cái dụng cụ phục vụ sản xuất ấy. Tại vùng đất Xêđăng dàn đàn được làm bằng gỗ cây rồng. Vật liệu chế tác đàn là tre nứa lẹ mây và các loại thân dây leo. Kích thích của đàn không cố định tùy thuộc vào làn điệu dân tộc do nhạc phẩm của nghệ nhân mà nới dài hoặc thu ngắn thêm âm thì phải thêm ống đàn . Một đàn hoàn chỉnh thể hiện nhiều làn điệu có thể đến 120 ống dài 60 mét. Đàn phát âm nhờ những thanh gỗ hoặc thanh tre đặc ruột gõ vào những ống nứa với kích thước khác nhau được khoét gọt có độ cao thấp. Lực để đánh đàn là từ một khung dao động khung này gồm một sợi dây dài đầu dây này được mắc vào một hòn đá lớn đầu dây kia mắc vào một máng nước. Khi máng nước không có nước nó nằm ngay vị trí mà thác nước đổ xuống nhờ sức kéo của hòn đá . Lúc máng đầy nước nó kéo chùng xuống làm dây chuyển động và vị trí của máng nước cũng chuyển dời khỏi thác nước. Theo thiết kế máng nước sẽ bị nghiên làm nước chảy hết ra ngoài. Máng nước đã hết nước trọng lượng hòn đá ở đầu dây đằng kia lại kéo dây chùng xuống và làm sợi dây chuyển động kéo máng nước trở về vị trí cũ ngay dòng thác . Chu kỳ dao động tiếp diễn mãi nếu dòng thác không ngừng chảy. Điều quan trọng là phải sắp đặt sao cho vị trí của máng nước và trọng lượng hòn đá thật hợp lý để dao động tiếp diễn tiếp tục. Dọc theo hai bên sợi dây đó được cặp song song hai thanh tre dài để nó cùng chuyển động. Và trên mỗi thành tre đó được treo nhiều thanh tre đặc ruột hoặc thanh gỗ đặt nằm ngang. Thanh này được treo bằng hai sợi dây một sợi mắc vào màn tre cố định một dây mắc vào thanh tre dài cùng dao động theo sợi dây dài. Xen vào đó là một dàn tre cố định có

TỪ KHÓA LIÊN QUAN