TAILIEUCHUNG - Nghề tư vấn bảo hiểm

Nghề tư vấn bảo hiểm được coi là một nghề quan trọng trên thế giới và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Tại Việt Nam - nghề này đã và đang phát triển, dần được xã hội thừa nhận. Hiện nay, có hàng trăm nghìn người đang ngày đêm cống hiến cho xã hội, giúp mỗi người dân có một kế hoạch tài chính hoàn hảo. Nhiều người không thể hiểu hết nỗi khó khăn vất vả và ý nghĩa của nghề tư vấn bảo hiểm. Nhưng những ai đã và đang làm nghề này có niềm tin. | Nghề tư vấn bảo hiểm Lời tựa Nghề tư vấn bảo hiểm được coi là một nghề quan trọng trên thế giới và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Tại Việt Nam - nghề này đã và đang phát triển dần được xã hội thừa nhận. Hiện nay có hàng trăm nghìn người đang ngày đêm cống hiến cho xã hội giúp mỗi người dân có một kế hoạch tài chính hoàn hảo. Nhiều người không thể hiểu hết nỗi khó khăn vất vả và ý nghĩa của nghề tư vấn bảo hiểm. Nhưng những ai đã và đang làm nghề này có niềm tin rất lớn đối với công việc của họ. Câu chuyện dưới đây kể về một bác sỹ sống ở Mỹ - nơi có ngành dịch vụ tài chính phát triển sẽ giúp người đọc hiểu hơn về nghề này. Câu chuyện được lược dịch từ tài liệu Đó là điều tôi tin This I believe một trong những cuốn sách dành cho các đại lý bảo hiểm mới trong thư viện phát triển đại lý của LIMRA. Các bài viết tiếp theo chúng tôi cũng sẽ lần lượt giới thiệu thêm nội dung khác của cuốn sách này. Douglas Jones Bác sỹ 32 tuổi có một vợ hai con nhỏ và một tay nghề tốt. Anh ta sống trong một xã hội không có bảo hiểm nhân thọ. Hãy nhớ rằng Anh ta sống trong một xã hội không có bảo hiểm nhân thọ Anh ta tốt nghiệp năm 26 tuổi và tiếp tục thực tập một vài năm nữa với thu nhập thấp. Sau đó anh tham gia một tổ chức bác sỹ ở trung tâm thành phố và làm việc với họ trong 3 năm. Anh ta thấy mình rất phù hợp với nghề sản khoa và chẳng mẫy chốc trở thành một bác sỹ sản khoa nổi tiếng đứng đầu trong thành phố và anh ta kiếm được rất nhiều tiền. Đe hiểu rõ hơn bức tranh về bác sỹ Jones hãy xem thu nhập của anh ta. Anh dành phần lớn thu nhập của mình để trả thuế và các chi phí cố định. Anh ta và gia đình sống ở vùng ngoại ô nhờ thu nhập của anh và các con đi học ở trường tư cuộc sống của anh rất tuyệt. Với những nền tảng đó chúng ta hãy tưởng tượng một đêm bác sỹ Jones không ngủ được và bắt đầu nghĩ về vấn đề tài chính. Anh suy nghĩ một lúc và lập luận như thế này Bây giờ đã đến lúc ta tiết kiệm. Khi còn là sinh viên ta chẳng thể tiết kiệm. Là một thực tập sinh cũng vậy. Đến tận khi làm .