TAILIEUCHUNG - Truyền thống và cách tân trong mỹ thuật sân khấu đương đại

Một trong những cảnh thiết kế mỹ thuật sân khấu trong vở Kiều báo ân báo oán. Một nền sân khấu phát triển bền vững là một nền sân khấu biết dựa vào truyền thống tốt đẹp của mình trong quá trình đổi mới. Tuy nhiên, truyền thống không phải bao giờ cũng là khu mỏ lộ thiên phong phú về tài nguyên thiên nhiên để ta có thể khai thác lâu dài, ít nhất là trong mỹ thuật sân khấu. Sân khấu đương đại Việt Nam cũng giống như nhiều nền sân khấu của các nước châu Á, vốn. | Truyền thống và cách tân trong mỹ thuật sân khấu đương đại Một trong những cảnh thiết kế mỹ thuật sân khấu trong vở Kiều báo ân báo oán. Một nền sân khấu phát triển bền vững là một nền sân khấu biết dựa vào truyền thống tốt đẹp của mình trong quá trình đổi mới. Tuy nhiên truyền thống không phải bao giờ cũng là khu mỏ lộ thiên phong phú về tài nguyên thiên nhiên để ta có thể khai thác lâu dài ít nhất là trong mỹ thuật sân khấu. Sân khấu đương đại Việt Nam cũng giống như nhiều nền sân khấu của các nước châu Á vốn xuất xứ từ nghệ thuật diễn xướng dân gian. Tuồng Chèo - hai loại hình tiêu biểu của sân khấu Việt Nam - nếu tính từ buổi phôi thai cho đến nay cũng đã có ngót một nghìn năm trường tồn. Và từ ngàn xưa trong điều kiện xã hội từ sơ khai đến trước cận hiện đại các nghệ sĩ dân gian đến khắp mọi nẻo đường cùng với đạo cụ phục trang biểu diễn còn đơn sơ để đến chốn sân đình quán chợ. những khoảng không gian bất kỳ miễn là tiện ích cho cả người biểu diễn lẫn người xem. Trong điều kiện kinh tế - xã hội như vậy người nghệ sĩ dân gian đã buộc phải thích nghi với mọi hoàn cảnh để từ đó tạo ra các biện pháp nghệ thuật mà giới chuyên môn chúng tôi sau này gọi là thủ pháp ước lệ tượng trưng. Xét từ góc độ giữa chủ thể sáng tạo và người thưởng thức nghệ thuật thì cũng đủ thấy mối giao lưu và cảm xúc thẩm mỹ cũng cần thông qua tính ước lệ và tượng trưng. Độ đậm đặc của ước lệ và tượng trưng trước hết được uyển chuyển trong cấu trúc không gian - một trong hai yếu tố quan trọng không gian thời gian của sân khấu. Và cái lý của vấn đề chính là ở chỗ ngoài sự sáng tạo mang tính ước lệ của nó còn mang tính khách quan tiếp cận hoàn cảnh xã hội sân khấu dân tộc tự nó đã hình thành một nội sinh trong quan niệm về diễn tả không gian Người biểu diễn ngoài nhiệm vụ thể hiện tính cách vai diễn do mình phụ trách còn kiêm luôn cả nhiệm vụ của họa sĩ thiết kế không gian sân khấu Đi vòng quanh nơi biểu diễn đã có thể được hiểu là nhân vật đi từ triều đình tới chốn biên thùy hoặc cùng là cái

TỪ KHÓA LIÊN QUAN