TAILIEUCHUNG - Bảo vệ hệ thống điện - chương 9

Tham khảo tài liệu 'bảo vệ hệ thống điện - chương 9', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 129 Chuông 9 Tự ĐỘNG ĐÔNG TRỚ LAI NGUồN ĐIỆN TĐL I. Ý NGHĨA CUA TĐL Kinh nghiệm vận hành cho thấy đa số ngắn mạch xay ra trên đưòng dây truyền tai điện nắng đêu co thê tư tiêu tan nêu cắt nhanh đưòng dây bắng cac thiệt bị bao vệ rơle. Cắt nhanh đương dây lam cho hố quang sinh ra ơ chố ngắn mach bị tắt va khống co kha nắng gây nên nhưng hư hong nghiêm trong can trơ viêc đong trơ lai đương dây. Hư hong tư tiêu tan như vây được goi la thoáng qua. Đóng trơ lai mốt đương dây co hư hong thoang qua thương la thánh công. Nhưng hư hong trên đương dây như đưt dây dân vơ sư nga tru . khống thê tư tiêu tan vì vây chung đươc goi la hư hong tôn tai. Khi đong trơ lai đương dây co xay ra ngắn mach tốn tai thì đương dây lai bị cắt ra mốt lân nữa viêc đong trơ lai như vây la không thánh công. Đê giảm thơi gian ngưng cung câp điên cho cac hố tiêu thu thao tac đong trơ lai đương dây cân đươc thực hiên mốt cach tư đống nhơ cac thiêt bị Tự ĐỘNG ĐÓNG TRỎ LAI TĐL . Thiêt bị TĐL cung co thê tac đống ca khi may cắt bị cắt ra do thao tac nhâm cua nhân viên vân hanh hoắc do thiêt bị bao vê rơle lam viêc khống đung. Ap dung TĐL co hiêu qua nhât la ơ nhưng đương dây co nguốn cung câp mốt phía vì trong trương hơp nay TĐL thanh cống se khối phục nguốn cung câp cho cac hố tiêu thu. Ớ mang vong cắt mốt đương dây khống lam ngưng cung câp điên tuy nhiên ap dung TĐL la hơp lí vì lam tắng nhanh viêc loai trư chê đố khống bình thương va khối phuc sơ đố mang đam bao vân hanh kinh tê va tin cây. Kha nắng TĐL thanh cống ơ nhưng đương dây trên khống vao khoang 70 90 . II. PHÂN LOAI THIẾT BỊ TĐL Trong thưc tê ngươi ta co thê ap dung nhưng loai TĐL sau TĐL 3 pha thưc hiên đong ca 3 pha cua may cắt sau khi no bị cắt ra bơi bao vê rơle. TĐL 1 pha thưc hiên đong may cắt 1 pha sau khi no bị cắt ra bơi bao vê chống ngắn mach mốt pha. TĐL hốn hơp đong 3 pha khi ngắn mach nhiêu pha hay đong 1 pha khi ngắn mach mốt pha . Riêng TĐL 3 pha đươc phân ra thanh mốt số dang TĐL đơn gian TĐL tac đống nhanh TĐL co kiêm tra .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN