TAILIEUCHUNG - Cấp giấy chứng nhận cho thương binh, bệnh binh do thương tật, bệnh tật ở cột số bị liệt hai chi dưới

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận cho thương binh, bệnh binh do thương tật, bệnh tật ở cột số bị liệt hai chi dưới', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cấp giấy chứng nhận cho thương binh bệnh binh do thương tật bệnh tật ở cột số bị liệt hai chi dưới Thông tin Lĩnh vực thống kê Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định. Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Thủ trưởng cơ quan đơn vị có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bệnh tật và giới thiệu giám định hoặc Ban Chỉ huy quân sự công an cấp huyện tiếp nhận và chuyển đến Bộ chỉ huy quân sự công an cấp tỉnh kiểm tra thống nhất với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội nếu đủ điều kiện thì cấp giấy chứng nhận bệnh tật và giới thiệu giám định. Hội đồng giám định y khoa căn cứ vào giấy chứng nhận bệnh tật 2. Bước 2 để giám định xác định tỷ lệ suy giảm khả năng lao động. Cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng và Bộ 3. Bước 3 Công an căn cứ biên bản giám định bệnh tật quyết định cấp giấy chứng nhận và trợ cấp lập phiếu trợ cấp bệnh tật. 4. Bước 4 Chuyển hồ sơ bệnh binh đến Sở Lao động-Thương binh và Xã Tên bước Mô tả bước hội nơi bệnh binh cư trú chính thức để thực hiện chế độ ưu đãi Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin cấp giấy chứng nhận. 2. Biên bản họp và đề nghị của Hội đồng xác nhận cấp xã thành phần gồm đại diện Đảng uỷ Uỷ ban nhân dân Mặt trận Tổ quốc mẫu số 6-BB5 . 3. Biên bản giám định bệnh tật của Hội đồng giám định y khoa quân đội hoặc công an mẫu số 6-BB2 Số bộ hồ sơ 4 bộ Yêu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN