TAILIEUCHUNG - Giáo trình Marketing chiến lược (Phần 2)

Tài liệu tham khảo chuyên ngành Marketing dành cho sinh viên khối kinh tế - quản lý . | -23 - Giá trị dựa trên các đầu tư marketing các quyết định marketing chiến lược phải tập trung vào giá trị cho cả khách hàng và tổ chức đưa ra các lựa chọn đầu tư marketing phản ánh điều này - Khai thác ngoại lực Điều cơ bản trong việc tạo giá trị tăng thêm là các quyết định về khai thác ngoại lực hay sử dụng các dịch vụ vốn có. Các quyết định này có thể trở thành điều chủ yếu để duy trì chiến lược hoặc phải cần đến một sự thay đổi căn bản về vai trò và đóng góp của tổ chức trong chuỗi cung cấp. - Các liên minh và đối tác hợp tác và cạnh tranh quyết định xem tổ chức có cần thiết phải tham gia vào các liên minh để có sức mạnh cạnh tranh hơn nữa hay không - Cải tiến và sáng tạo quyết định xem cần phải có những thay đổi ở đâu trong các hoạt động của tổ chức và quyết định xem cách thức nào giúp phát triển khả năng cải tiến nhằm những bước thay đổi định kỳ và các thay đổi tăng thêm Khuôn khổ 7 S là một bảng câu hỏi rất có ích để quản trị thay đổi. Nó tập trung vào phần cứng tổ chức chiến lược cấu trúc hệ thống phần mềm phong cách quản trị đội ngũ kỹ năng và trung tâm của mọi thức tổ chức làm là phong cách và giá trị được chia sẻ của nó CHƯƠNG 6 TẠO DỰNG SỰ HIỆN DIỆN TOÀN CẦU TRONG THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU HÀM Ý TOÀN CẦU HÓA TRONG CÁC QUYẾT ĐỊNH MARKETING Trước khi xem xét hàm ý toàn cầu hóa ngày càng tăng trong các quyết định marketing chúng ta bắt đầu bằng việc nhận diện sự khác biệt giữa các quan điểm có thể có với các tổ trong thị trường toàn cầu. Các quan điểm marketing của tổ chức trong các thị trường toàn cầu Trong các thị trường ngày nay một vài doanh nghiệp và khách hàng riêng lẻ tránh các hiệu ứng của thương mại quốc tế và cạnh tranh xuyên biên giới ngày càng tăng. Họ có thể tránh được hay không những tác động từ các nhà cung cấp mà họ sử dụng sự hiện diện vật chất hay ảo của các đối thủ hoặc là từ các khác hàng quốc tế bằng việc mua trên thị trường nội địa trong thị trường nước ngoài hay thông qua thương mại điện tử. Do đó điểm xuất phát để các tổ chức quyết định .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN