TAILIEUCHUNG - Cấp giấy báo tin mộ

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy báo tin mộ', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cấp giấy báo tin mộ Thông tin Lĩnh vực thống kê Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định. Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ nếu nhận được thông tin Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Cấp giấy báo tin mộ cho thân nhân liệt sĩ. Các bước Tên bước Mô tả bước Thân nhân liệt sỹ làm đơn xin đến nộp tại UBND xã phường thị 1. Bước 1 trấn. Uỷ ban nhân dân xã phường nơi thân nhân liệt sỹ cư trú xác nhận Sau đó đến nộp hồ sơ tai Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2. Bước 2 tỉnh Bình Định. 3. Bước 3 Sở lao động thương binh và Xã hội kiểm tra hồ sơ lưu tại địa phương cơ sở dữ liệu do Bộ lao động thương binh và xã hội chuyển về để kiểm tra thông tin nếu đầy đủ có thông tin đầy đủ đảm bảo độ tin cậy chính xác thì cấp giấy báo tin mộ cho thân nhân liệt sĩ. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp Giấy báo tin mộ Số bộ hồ sơ 1 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN