TAILIEUCHUNG - Bài thuyết trình quản trị " Vai trò và chức năng của nhà của nhà quản trị"

Công việc tổ chức sự kiện như một bức tranh của trò chơi ghép hình và người chơi chỉ thành công khi ghép hoàn chỉnh bức tranh đó bằng hàng trăm, hàng ngàn mẩu nhỏ chi tiết. Đẳng cấp của mỗi công ty thể hiện ở chính sự hoàn hảo trong từng tiểu tiết ở mỗi event họ tổ chức. | Chuyên đề VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG CỦA NHÀ QUẢN TRỊ Danh sách nhóm 2 1. Nguyễn Thị Thanh Thúy 2. Trần Hương Giang 3. Phương Lan 4. Trần Quốc Việt 5. Phan Thanh Sơn 6. Huỳnh Nhật Trường 7. Lã Sơn Ka 8. Trần Quốc Trọng MỤC ĐÍCH TRÌNH BÀY Thế nào là một tổ chức? Lý thuyết quản trị là gì?, tại sao phải học QT? Hiểu được quản trị là gì? Giải thích được nhà quản trị có thể làm gì? Tầm quan trọng của nhà quản trị là gì? Nhà quản trị có những chức năng gì? Ứng dụng lý thuyết quản trị để giải quyết bài tập tình huống. NỘI DUNG TRÌNH BÀY Giới thiệu chung Vai trò của nhà quản trị Chức năng của nhà quản trị Tóm tắt Bài tập tình huống GIỚI THIỆU CHUNG Sự tổ chức: - KN: là sự một sự sắp xếp đặt người một cách có hệ thống nhằm thực hiện một mục đích nhất định - Đặc điểm của 1 tổ chức: Purpose Structure People GIỚI THIỆU CHUNG (tt) Khái niệm quản trị: Tổ chức NGƯỜI NGƯỜI MỤC TIÊU CHUNG + ĐẠT GIỚI THIỆU CHUNG (tt) Nhà quản trị: - KN: Tổ chức NGƯỜI NGƯỜI MỤC TIÊU CHUNG + ĐẠT GIỚI THIỆU CHUNG (tt) - Phân .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.