TAILIEUCHUNG - Báo cáo "Sự ô nhiễm nước mặt thành phố Đà Nẵng"

Môi trường là một tổ hợp các yếu tố tự nhiên và xã hội bao quanh bên ngoài của một hệ thống nào đó. Chúng tác động lên hệ thống này và xác định xu hướng và tình trạng tồn tại của nó. Môi trường có thể coi là một tập hợp, trong đó hệ thống đang xem xét là một tập hợp con. Môi trường của một hệ thống đang xem xét cần phải có tính tương tác với hệ thống đó. Một định nghĩa rõ ràng hơn như: Môi trường là tập hợp tất cả các yếu tố tự. | ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 10 MTLT TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐỀ TÀI: SỰ Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC MẶT TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NHÓM 4 GVHD: HOÀNG HẢI “Thành phố đẹp nhưng hơi hôi !” Đó là lời nhận xét của đa số khách du lịch đến tham quan Đà Nẵng - nơi đang tiến đến thành phố môi trường. Tình trạng ô nhiễm nguồn nước,đặc biệt là nước mặt(ao, hồ, sông, suối, ) đang diễn ra ngày càng nóng bỏng và ở mức đáng báo động. LỜI MỞ ĐẦU BÀI THUYẾT TRÌNH GỒM 4 PHẦN I. KẾT LUẬN II. NGUYÊN NHÂN GÂY Ô NHIỄM III. TÌNH TRẠNG Ô NHIỄM VÀ ẢNH HƯỞNG IV. ĐỀ XUẤT Ý KIẾN - Nguồn nước mặt (sông, suối, biển, ) của thành phố bị ô nhiễm nghiêm trọng. - Chất lượng nguồn nước bị suy thoái, hủy hoại thảm thủy sinh vật trong nước, ảnh hưởng tài nguyên kinh tế vốn có trong nguồn nước . - Phát sinh mùi hôi gây ra bệnh tật, mất cảnh quan thành phố, không đủ điều kiện phát triển lên thành phố Môi trường. I. KẾT LUẬN - Nước thải công nghiệp + Khu công nghiệp Hòa Khánh + Khu công nghiệp Thọ Quang Nước thải sinh hoạt + Công viên 29/3 + Bầu Thạc Gián – Vĩnh Trung + Sông Phú Lộc II. NGUYÊN NHÂN GÂY Ô NHIỄM 1. Nước thải công nghiệp a) Khu công nghiệp Hòa Khánh - Hiện nay, nước KCN Hòa Khánh ô nhiễm nặng. - Mặc dù KCN Hòa Khánh có trạm xử lý nước thải nhưng hiện nay mới chỉ có 27/139 doanh nghiệp đấu nối hệ thống nước thải đến trạm xử lý. III. TÌNH TRẠNG Ô NHIỄM VÀ ẢNH HƯỞNG Qua lấy mẫu nước thải kiểm nghiệm của Trung tâm Kỹ thuật môi trường Đà Nẵng (Sở TN-MT) ở một số khu vực trong KCN Hòa Khánh, Đà Nẵng cho thấy hàm lượng chất ô nhiễm BOD5, COD, SS. đều vượt tiêu chuẩn cho phép. Tại đường số 3 KCN, hàm lượng Fe đã vượt chuẩn quy định 1,43 lần. Nước thải sau hệ thống xử lý vượt 17 lần so với tiêu chuẩn cho phép. - Lượng nước thải của KCN thải ra khoảng /ngày đêm, thế nhưng doanh nghiệp gom về hệ thống xử lý nước thải chỉ khoảng đêm. - Chất độc xianua được thải ra do những hoạt động liên quan đến công nghiệp kim, cơ khí. Đã nhiều năm nay nước thải của các nhà máy từ khu công nghiệp Hòa Khánh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN