TAILIEUCHUNG - Chúng ta buộc phải sắc sảo trong tư vấn

Trước hết là phải định nghĩa nghề tư vấn, có rất nhiều loại hình, tư vấn như chúng tôi là tư vấn kinh doanh, tư vấn đầu tư, tư vấn luật pháp. Còn có những loại hình tư vấn khác. Bạn biết rằng vào cuối những năm 90 Chính phủ đã đồng loạt đổi tên tất cả các Viện thiết kế của các bộ thành các Công ty tư vấn thiết kế và trong hầu hết các công trình có chất lượng quốc tế trước đây và kể cả chất lượng Việt Nam bây giờ thì người ta cũng. | Chúng ta buộc phải sắc sảo trong tư vấn Trước hết là phải định nghĩa nghề tư vấn có rất nhiều loại hình tư vấn như chúng tôi là tư vấn kinh doanh tư vấn đầu tư tư vấn luật pháp. Còn có những loại hình tư vấn khác. Bạn biết rằng vào cuối những năm 90 Chính phủ đã đồng loạt đổi tên tất cả các Viện thiết kế của các bộ thành các Công ty tư vấn thiết kế và trong hầu hết các công trình có chất lượng quốc tế trước đây và kể cả chất lượng Việt Nam bây giờ thì người ta cũng đã sử dụng tư vấn. Vậy thì tư vấn kỹ thuật là một nhánh rất quan trọng của nghề tư vấn. Trước đây các doanh nghiệp hoạt động một cách tương đối địa phương. Nhưng bây giờ khi hội nhập doanh nghiệp cảm thấy rằng các hoạt động đầu tư các hoạt động mở rộng. các hoạt động kế toán kiểm toán. của mình rất cần thiết thì các loại hình tư vấn cũng tách ra chuyên nghiệp hóa để phục vụ các đòi hỏi nhu cầu của nền kinh tế. Phải nói rộng về khái niệm tư vấn như vậy để hiểu rằng đây là một nghề góp phần nâng cao chất lượng nền kinh tế. Tức là xã hội đã phát triển tới mức đòi hỏi cần phải nâng cao chất lượng của tất cả các công đoạn của một đầu tư cho nên tư vấn có mặt trong tất cả mọi công đoạn đó. Anh lo lắng rằng khi chúng ta tham gia vào WTO thì liệu chúng ta sẽ đi về đâu Tôi xin khẳng định chúng ta sẽ chẳng đi về đâu cả mà chúng ta vẫn đứng ở đây đê cạnh tranh. Chúng ta buộc phải săc sảo hơn người ta học người ta đê có thê thích hợp với người ta. Chúng ta sẽ làm cho họ hiêu Việt Nam hơn hiêu môi trường pháp lý hiêu hệ thống chính sách thậm chí hiêu tâm tính của Chính phủ. Cho nên đôi khi chúng tôi trở thành các subcontractor - nhà thầu phụ của các đại gia phương Tây. Trong rất nhiều dự án chúng tôi đấu thầu ngang ngửa với các Tập đoàn tư vấn lớn trên thế giới và có những lúc chúng tôi đã thăng. Tôi nghĩ chúng ta phải phấn đấu. Chúng ta không phấn đấu to bằng họ được đâu nhưng chúng ta phấn đấu cung cấp các dịch vụ cụ thê và trong nhiều trường hợp săc sảo hơn họ. Trên thực tế chúng tôi đã làm được. PV Theo cách dùng