TAILIEUCHUNG - Nghề tư vấn

Tư vấn không phải là đi đi lại lại ở công ty hay nhà máy của khách hàng, quẳng ca-táp phịch xuống bàn và nói: "Trông này! Khắp nơi chỉ thấy rặt là thiếu hiệu quả! Ong không thấy xấu hổ à?" Nhận ra vấn đề của khách hàng chỉ là một nửa của nhiệm vụ, vì hầu hết những ai có một trí tuệ không cần cao siêu lắm và một cái nhìn khách quan đều có thể nhận ra những vấn đề đó. Công việc của một nhà tư vấn không chỉ là biết cái gì sai,. | Nghề tư vấn Tư vấn không phải là đi đi lại lại ở công ty hay nhà máy của khách hàng quẳng ca-táp phịch xuống bàn và nói Trông này Khắp nơi chỉ thấy rặt là thiếu hiệu quả Ong không thấy xấu hổ à Nhận ra vấn đề của khách hàng chỉ là một nửa của nhiệm vụ vì hầu hết những ai có một trí tuệ không cần cao siêu lắm và một cái nhìn khách quan đều có thể nhận ra những vấn đề đó. Công việc của một nhà tư vấn không chỉ là biết cái gì sai mà là tìm ra cách sửa chữa chúng. Tư vấn là gì Tư vấn consulting là một ngành dịch vụ không có một định nghĩa cố định nào cả. Thị trường cho dịch vụ này cũng hết sức linh hoạt. Cùng với những thay đổi liên tục trong các hoạt động mua lại sáp nhập cũng như mở rộng lĩnh vực kinh doanh nhu cầu cho dịch vụ tư vấn cũng khó đoán trước được như là thị trường chứng khoán vậy. Thuật ngữ consulting có thể có rất nhiều nghĩa tựu chung lại một ý tưởng chính là đưa ra các lời khuyên về nghiệp vụ. Công ty tư vấn sẽ tư vấn một doanh nghiệp theo đúng cách mà một người đưa ra lời khuyên cho bạn bè hay người thân lúc cấp thiết. Nhìn sự việc theo lăng kính đó mới thấy tầm quan trọng của tư vấn trong kinh doanh. Tuy vậy hầu hết mọi người đều nhận thức rất mờ nhạt về công việc và trách nhiệm thực sự của cái gọi là tư vấn . Những thuật ngữ như quản lý chiến lược quản lý quy trình quản lý thay đổi . có vẻ như chỉ có ý nghĩa với những người trực tiếp liên quan tới chúng. Đưa ra các các giải pháp là một vấn đề hóc búa không phải vì nguồn cung cấp giải pháp quá hạn hẹp. Các nhà tư vấn chuyên nghiệp không bao giờ thiếu các giải pháp song áp dụng một trong số đó trong một môi trường doanh nghiệp có thể là một cuộc đấu tranh lớn với các trở ngại về chính trị cũng như chính sách hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy cốt lõi của tư vấn là phải vượt qua được các rào cản trong doanh nghiệp xóa bỏ tính ì để rồi thâm nhập hoàn toàn vào tổ chức của họ mà trị bệnh . Tư vấn có từ bao giờ Từ thuở bình minh của loài người người ta đã biết trao đổi ý tưởng để thu lợi song nghiệp vụ tư