TAILIEUCHUNG - Cách thức tổ chức và điều hành doanh nghiệp nhỏ

Xác định những người:cả nhân viên và khách hàng là trụ cột cho doanh nghiệp của bạn | Tổ chức và điều hành doanh nghiệp nhỏ Nhà xuất bản Delta Đăng ký bản quyền 2004 bởi nhà xuất bản DELTA Hộp thư 5332 Los Alamitos CA 90721-5332 Giữ bản quyền toàn bộ. Không một phần nào của các bài giảng này có thể được sao chép dưới bấ t kỳ hình thức nào bằng bấ t kỳ phương tiện nào nếu chưa được sự đổng ý bằng văn bản của nhà xuấ t bản. 1 Mục lục Trang Lời giới thiêu 5 Phần 1 Khởi đầu kinh doanh 6 1 Quyết định chi bao nhiêu tiền cho doanh nghiệp 6 2 Doanh nghiệp mới nên đuợc đặt ở đâu 9 3 Bạn có nên mua lại một doanh nghiệp đang hoạt động hay không 11 4 Xây dựng kế hoạch kinh doanh 14 Phần 2 Huy động vốn vay và vốn cổ phần 19 5 Huy động vốn cho doanh nghiệp nhỏ 19 6 Huy động vốn vay 21 7 Cục Quản lý doanh nghiệp nhỏ 24 8 Huy động vốn cổ phần 25 9 Bạn nên Thuê hay nên Mua 27 Phần 3 Quản lý tài sản tài chính 29 10 Vốn l-u động 29 11 Quản lý tiền mặt 31 12 Quản lý và kiểm soát hàng tổn kho 33 13 Chính sách Tín dụng thuơng mại và Đòi nợ 36 Phần 4 Các vấn để pháp lý 39 14 Quyết định về cấu trúc pháp lý của doanh nghiệp 39 15 Những điều cần biết về hợp đổng pháp lý 41 16 Giấy phép kinh doanh 42 17 Đăng ký bằng sáng chế nhãn hiệu hay bản quyền 43 18 Phòng chống các hoạt động tội phạm 45 Phần 5 Kế toán chi phí và phân tích tài chính 48 19 Kiểm soát nội bộ 48 20 Sổ sách kế toán 51 21 Báo cáo tài chính 54 22 Phân tích báo cáo tài chính 56 23 Lập dự toán ngân sách 59 24 Chi phí của doanh nghiệp 61 25 Phân tích chi phí 65 26 Bạn có hoà vốn không 67 27 Lựa chọn năm tài chính 70 Phần 6 Thuế 71 28 Thuế cá nhân và thuế công ty hợp danh 71 29 Thuế doanh nghiệp 73 2 30 Công ty S 75 31 Chứng từ lương và thuế 76 32 Thuế doanh thu và tiêu thụ thuế thiết bị của doanh nghiệp nhỏ 78 Phần 7 Marketing 80 33 Lập kế hoạch và nghiên cứu Marketing 80 34 Giới thiệu sản phẩm 83 35 Quảng cáo 85 36 Lực lượng bán hàng 87 37 Định giá 89 38 Đong gói 92 39 Hội chợ thương mại 93 Phần 8 Hoạt động 94 40 Điều hành doanh nghiệp 94 41 Bảo hiểm 97 42 Các sổ sách quan trọng 101 43 Tin học hoá doanh nghiệp nhỏ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN