TAILIEUCHUNG - thiết kế máy rửa chai trong hệ thống dây chuyền sản xuất nước tinh khuyết, chương 17

Dựa vào công dụng và chất lượng của đai thang hẹp nên ta chọn nó để dùng cho truyền động từ động cơ. Tỉ số truyền của đai thang là iđ=2 Chọn đường kính bánh nhỏ là d1=150 mm , d2=300mm Vận tốc dài của đai là. Khoảng cách trục A= Chiều dài đai. 1. Xác định các thông số của cụm băng tải. Vận tốc băng tải tại cụm rửa. Năng suất. | Chương 17 TINH CHỌN ĐAI Dựa vào công dụng và chất lượng cua đai thang hẹp nên ta chọn nô đê dung cho trụyên đông từ đông cô. Tỉ so truyên cua đai thang la iđ 2 Chon đưông kính banh nhô la d 150 mm d2 300mm Vạn tốc dai cua đai la V 314 xi 440ii3m s 60000 60000 Khoang cach truc A 360mm Chiêu dai đai l 2a K d1 d2 2 d2-d1 2 4a k 150 300 2 300-150 2 So day đai z P1Kđ P0 CaC1CuCz P1 Công suất trên truc banh đai chu Kw P0 tra bang TL XII Kđ Hê so tai trong đông Kđ Ca Gôc ôm ơ1 1800- d2-d1 570 a 1800- 300-150 570 360 C1 Cu cZ Z Chon Z 3 created with download the free trial online at professional created with n nitroPDF professional download the free trial online at professional created with download the free trial online at .