TAILIEUCHUNG - LÁC CƠ NĂNG VÀ LIỆT VẬN NHÃN (Kỳ 2)

Chẩn đoán độ lác. - Nghiệm pháp Hirschberg. Chiếu ánh sáng đèn soi đáy mắt hay đèn pin vào sống mũi bệnh nhân thì có ánh phản quang trên giác mạc. Ở mắt lành ánh phản quang ở trung tâm giác mạc còn bên mắt lác ánh phản quang ở cách trung tâm giác mạc về phía thái dương hoặc phía mũi. Cứ cách xa trung tâm giác mạc 1mm ≈ 80 lác, thường người ta tính ở bờ đồng tử là lác 150, ở rìa giác mạc là 450. Quy định lác trong ghi (+), lác ngoài ghi (-). | LÁC CƠ NĂNG VÀ LIỆT VẬN NHÃN Kỳ 2 Chẩn đoán độ lác. - Nghiệm pháp Hirschberg. Chiếu ánh sáng đèn soi đáy mắt hay đèn pin vào sống mũi bệnh nhân thì có ánh phản quang trên giác mạc. Ở mắt lành ánh phản quang ở trung tâm giác mạc còn bên mắt lác ánh phản quang ở cách trung tâm giác mạc về phía thái dương hoặc phía mũi. Cứ cách xa trung tâm giác mạc 1mm - 80 lác thường người ta tính ở bờ đồng tử là lác 150 ở rìa giác mạc là 450. Quy định lác trong ghi lác ngoài ghi - ở trước độ lác. Ngoài ra độ lác có thể còn được đo bằng thị trường kế Landolt bằng thước đo độ lác Strabometer máy synoptophore bằng lăng kính. . Khám vận động nhãn cầu Cho bệnh nhân liếc tối đa 4 hướng chính 4 hướng phụ để đánh giá sức hoạt động các cơ vận nhãn. . Đánh giá thị lực phát hiện nhược thị ở mắt lác - Đo thị lực không kính và có kính cho từng mắt một. Ở trẻ em nên dùng bảng Snellen chữ E dễ nhận thức hơn bảng Landolt vòng tròn hở . - Phát hiện nhược thị ở mắt lác Nhược thị trong lác cơ năng là nhược thị không phải do tổn thương thực thể gây ra vì vậy phải khám kỹ giác mạc thể thủy tinh dịch kính võng mạc. . - Chẩn đoán là nhược thị khi thị lực ở mắt lác thấp hơn ở bên mắt lành từ 3 10 trở lên. Nhược thị được chia ra làm 3 mức Nhược thị nhẹ thị lực từ 5 10 - 7 10. Nhược thị trung bình từ 2 10 - 4 10. Nhược thị nặng thị lực 1 10. . Các hình thái lâm sàng của lác cơ năng . Lác trong lác quy tụ . Lác trong thường gặp hơn lác ngoài gấp 4-5 lần với những biểu hiện lâm sàng có phần nặng nề hơn lác ngoài tuổi xuất hiện lác sớm hơn độ lác cao hơn tỷ lệ tật khúc xạ cao hơn nhược thị và rối loạn thị giác hai mắt nghiêm trọng hơn. Có nhiều hình thái lác trong . Lác quy tụ chính cống - Xảy ra sớm. - Không do điều tiết. - Không phối hợp tật khúc xạ nhất là cận thị hoặc có nhưng nhẹ và cân đối giữa hai mắt. - Thường lác luân phiên. - Thị giác hai mắt bị rối loạn. - Hay kết hợp yếu tố lác đứng. . Lác quy tụ do điều tiết. Lác quy tụ điều tiết điển hình. - Lác do điều .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN