TAILIEUCHUNG - Sáng tạo bất đẳng thức P1

Sáng tạo bất đẳng thức P1 có thể nói tằng bài toán bất đằng thức nói chung và bài toán tìm GTNN, GTLN nói riêng là một trong nhửng bài toán được quan tâm đến nhiều ở các kỳ thi Học sinh giỏi, tuyển sinh Đại học, và đặc biệt hơn nữa là với xu hước ra đề chung của Bộ GD – ĐT. Trong kỳ thi tuyển sinh Đại học thì bài toán bất đẳng thức là bài toán khó nhất trong đề thi mặc dù chỉ cần sử dụng một số bất đẳng thức cơ bản trong Sách. | i Mục lục Lời nói đầu V Cộng tác viên xi 1 Bất đẳng thức Cơ Sở 3 Bất đẳng thức AM-GM. 4 Bất đẳng thức AM-GM và ứng dụng. 4 Kĩ thuật Côsi ngược dấu. 13 Bất đẳng thức Cauchy-Schwarz-Holder. 18 Bất đẳng thức Cauchy-Schwarz và ứng dụng . 18 Bất đẳng thức Holder. 27 Bất đàng thức Chebyshev. 34 Bất đẳng thức Chebyshev và ứng dụng. 34 Kĩ thuật phân tách Chebyshev. 39 Bất đẳng thức với hàm lồi . . 44 Hàm lồi với bất đẳng thức Jensen . . 44 Hàm lồi với kĩ thuật xét phần tử ở biên. 49 Khai triền Abel và bắt đẳng thức hoán vị. 53 Khai triển Abel. 53 Bất đẳng thức hoán vị. . . 59 Bất đẳng thức đéi xứng 3 biến. 61 Bất đẳng thức thuần nhất không có điều kiện _. 62 Bất đẳng thức đối xứng có điều kiện. 66 ii Mục ỉục Bất đăng thức và các đa thức đôi xứng sơ câp. 71 Lí thuyết về các đa thức đối xứng sơ cấp . 71 Đa thức đối xứng sơ cấp và các ứng dụng trong giải toán bất đẳng thức. -72 Phương pháp cân bằng hộ số. 74 Bài toán mở đầu. 74 Cân bằng hệ số với bất đẳng thức liên hệ trung bình cộng và trúng bình nhân AM - GM . 75 Cân bằng hệ số với bất đẳng thức Cauchy - Schwarz - Holder 80 Đạo hàm và ứng dụng. 83 Kiến thức lí thuyết. 83 Khảo sát hàm số một biến. 84 Khảo sát hàm nhiều biến. 86 Mở rộng một bài thi toán quốc tế 2004 . 87 Bài tập áp dụng . 89 Một số bài toán đáng chú ý. 103 2 Sáng tạo bất đẳng thức 105 Các bài toán chọn lọc. 105 Bàn vồ sáng tạo bắt đẳng thức. . . . 201 Bất đẳng thức cũ và mới . 201 Một cách xây dựng bất đẳng thức mới. 203 Từ chứng minh - phản biện đến kết luận. 206 Sáng tạo bất đẳng thức. 208 ì 3 Các phương pháp chứng minh bất đẳng thức 211 Phương pháp dồn biến và định lí dồn biến Bài toán mở đầu. 212 Phương pháp dồn biến đối với các bất đẳng thức 3 biến . . . 216 Định lí dồn biến mạnh . 222 Định lí và một số ứng

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.