TAILIEUCHUNG - THIÊN CHÂU BIẾN Quyển 1 Phần 8

THIÊN CHÂU BIẾN Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu Quyển 1: Thiên Châu giác tỉnh Phần 8: Hắc châu quỷ dị 4 Chỗ bất lợi của trường cung là người sử dụng phải có khí lực lớn, kỹ thuật tốt, cùng phối hợp thêm các năng lực khác. Vì thế binh lính phải chịu huấn luyện cùng với thực hành (ăn “hành” ) quanh năm suốt tháng. Tầm quan trọng của cung tiễn thủ không thể nghi ngờ, lại là một trong những binh chủng chủ chiến của Thiên Cung Đế Quốc, phụ thân Chu Duy Thanh từ khi còn là. | THIÊN CHÂU BIẾN Tác giả Đường Gia Tam Thiếu Quyển 1 Thiên Châu giác tỉnh Phần 8 Hắc châu quỷ dị 4 Chỗ bất lợi của trường cung là người sử dụng phải có khí lực lớn kỹ thuật tốt cùng phối hợp thêm các năng lực khác. Vì thế binh lính phải chịu huấn luyện cùng với thực hành ăn hành quanh năm suốt tháng. Tầm quan trọng của cung tiễn thủ không thể nghi ngờ lại là một trong những binh chủng chủ chiến của Thiên Cung Đế Quốc phụ thân Chu Duy Thanh từ khi còn là một liên đội trưởng đã đạt được thắng lợi trong một trận đánh lấy cung tiễn thủ làm chủ lực lúc ấy đối thủ của bọn họ là Khắc Lôi Tây Đế Quốc ở phía nam Thiên Cung Đế Quốc lấy kỵ binh làm chủ lực. Lúc ấy Chu Đại nguyên soái chọn một khối sườn dốc nhẹ bày trận khống chế con đường mà binh lính Khắc Lôi Tây chắc chắn phải đi qua. Cung tiễn thủ có hai ngàn người chia làm ba đội đội ngũ bên trái có rừng cây và chiến hào che dấu đội ngũ bên phải có một con sông làm vật chắn đội ngũ cuối cùng Chu Đại nguyên soái đích thân suất lĩnh. Phía trước từng phân đội đều có một trăm năm mươi trọng kỵ binh cầm trong tay đại thuẫn kết thành phương trận xếp làm sáu hàng đối mặt với kỵ binh quân địch nhiều gấp 3 lần lấy lợi thế của trường cung gần như đơn phương giết hại đạt được thắng lợi Chu Đại nguyên soái một trận thành danh chính thức bước lên võ đài quân sự Thiên Cung Đế Quốc. Bởi vậy khi Chu Duy Thanh cầm lấy trường cung không khỏi có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào thân là con trai Nguyên soái hắn đương nhiên đã dùng trường cung cũng đã từng bắn tên nhưng loại cảm giác cầm chiến cung đã từng trải qua chiến trường cùng với trường cung dùng huấn luyến là hai loại cảm giác hoàn toàn khác nhau. Hít sâu một cái tay trái Chu Duy Thanh nắm cung tay phải thuần thục dùng ngón trỏ ngón giữa ngón áp út cầm lên dây cung cùng phát lực tay trái từ từ nâng lên đồng thời tay phải cũng kéo dây cung thành hình trăng tròn vững vàng nhắm phía trước. Tên binh lính đưa trường cung cho Chu Duy Thanh hai mắt sáng lên khen Được đấy Hóa ra tiểu huynh .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.