TAILIEUCHUNG - Cẩm nang bảo hiểm phi nhân thọ - NXB Tài Chính

(BQ) "Cẩm nang bảo hiểm phi nhân thọ - NXB Tài Chính" bao gồm các câu hỏi, câu trả lời xuyên suốt từ Luật kinh doanh bảo hiểm và các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm, các sản phẩm bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm, bảo hiểm tai nạn con người phi nhân thọ, giới thiệu thị trường bảo hiểm Việt Nam và các DNBH phi nhân thọ. Cùng tham khảo nhé. | CẲM NANG BẢO HIỀM PHI NHÂN THỌ Dành cho khách hàng Bản quyền hợp pháp Cẩm nang Bảo hiểm thuộc về Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam. Nghiêm cấm sao chép in ấn dưới mọi hình thức. HIỆP HỘI BẢO HIỂM VIỆT NAM Địa chỉ Điện thoại Đường dây nóng Tầng 8 141 Lê Duẩn Hà Nội 04 9425 402 04 9428 461 CẢM NANG BẢO HIỀM PHI NHÂN THỌ Dành cho khách hàng NHÀ XUÁT BẢN TÀI CHÍNH HÀ NỘi - NĂM 2007 Bản quyền hợp pháp Cẩm nang Bảo hiểm thuộc về Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam. Nghiêm cấm sao chép in ấn dưới mọi hình thức. LỜI NÓI ĐẦU y ự án Trung tâm đào tạo Bảo hiểm Việt Nam TTĐTBHVN của Bộ Tài K U chính có một phần nâng cao năng lực hoạt động của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam HHBHVN trong đó có tuyên truyền bảo hiểm tới công chúng. HHBHVN chọn hình thức tuyên truyền là xây dựng 02 cuốn Cẩm nang bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ dành cho khách hàng và đã được Ban Chỉ đạo Ban Quản lý Dự án chấp thuận. Cuốn CẨM NANG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ dành cho khách hàng do Ông Phùng Đắc Lộc Tổng Thư ký HHBHVN và Tiến sĩ Hoàng Mạnh Cừ giảng viên bộ môn Bảo hiểm Học viện Tài chính làm đồng chủ biên. Tập thể tác giả bao gồm các chuyên gia bảo hiểm của HHBHVN và bộ môn bảo hiểm Học viện Tài chính biên soạn. Cẩm nang bao gồm các câu hỏi và câu trả lời xuyên suốt từ Luật kinh doanh bảo hiểm và các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm các sản phẩm bảo hiểm tài sản bảo hiểm trách nhiệm bảo hiểm tai nạn con người phi nhân thọ giới thiệu thị trường bảo hiểm Việt Nam và các DNBHphi nhân thọ. Sau khi biên soạn xong dự thảo Cẩm nang được gửi đi lấy ý kiến góp ý các DNBH tổ chức Hội nghị tư vấn xin ý kiến góp ý của các chuyên gia trong lĩnh vực bảo hiểm. Trên cơ sở ý kiến đóng góp tập thể tác giả đã chỉnh lý bổ sung cho Dự thảo Cẩm nang trên. Ngày 06 8 2007Dự án TTĐTBHVN tổ chức nghiệm thu cuốn Cẩm nang và kết quả đánh giá Cẩm nang đạt loại xuất sắc. Dự kiến Cẩm nang trên sẽ được in 700 cuốn bảy trăm để tặng biếu cho các tổ chức cơ quan chính quyền nhằm tuyên truyền cho ngành bảo hiểm tới khách .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN