TAILIEUCHUNG - LÝ THUYẾT MẠCH - Bài tập mạch 1

Tài liệu tham khảo lý thuyết mạch - bài tập mạch 1 gửi đến các bạn độc giả tham khảo. Giúp các bạn ôn tập và nắm được kiến thức môn học dễ dàng hơn | Bài tập mạch 1 Biên soạn Ths Phan Như Quân SV Nguyễn Tấn Hòa 09DD111 BÀI TẬP CHƯƠNG I Bài 1 Cho mạch điện sau như hình biết I1 1A. xác định dòng điện trong các nhánh và công suất cung cấp bởi nguồn dòng 2A. GIẢI K1A I1- I4 I2 0 I4 3A K2V1 4I1 2I4 -I3 48 - 40 I3 2A K1B I4 I3 - I5 0 I5 5A K1C I5 - I2 - 2 0 I2 3A P2A Uac x 2 Uab Ubc x 2 6 30 x 2 6 30 x 2 72 W Bài 2 Trang 1 Bài tập mạch 1 Biên soạn Ths Phan Như Quân SV Nguyễn Tấn Hòa 09DD111 Xác định nguồn E để nguồn áp 16v cung cấp công suất 32 w GIẢI 32 I1 32 2 A 16 K1A I1 4 - I2 0 I2 6 A K2V1 2I1 II2 - II3 16 I3 -6 A K1B I4 I3 I1 -6 2 - 4 A k2v2 3I4 1I3 9I5 0 9I5 3 - 4 - 6 1 i5 2 A I6 I5 - I3 - I2 2 - -6 - 6 2 A K2V3 3I6 9I5 E E 2 X 3 9 X 2 24 V Bài 3 cho mạch điện như hình vẽ GIẢI R56 6x6 2 Q R456 4 2 6 Ổ r78 4 8 12 Ổ R 45678 4 Ổ 18 R345678 4 12 16 Ổ R2345678 X1 8 Ổ 32 Rtd 2 8 10 Ổ U IX X 345678 I1 õ----n----- R2 X R345678 -ẻX A 16 16 Trang 2 Bài tập mạch 1 Biên soạn Ths Phan Như Quân SV Nguyễn Tấn Hòa 09DD111 1X R2 I2 ------------- R2 R345678 12 X R78 R78 R456 3 X16 16 16 X12 12 16 A 1 A I4 I2 - I3 - 1 A Bài 4 cho mạch điện như hình vẽ Tính a I1 I2 I3 b U1 U2 U3 E1 5 X 4 20 V e2 3 X 2 6 V E3 4 x6 24 V Trang

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.