TAILIEUCHUNG - Giới thiệu về Assembly Language (Hợp ngữ)

Việc lập trình bằng ngôn ngữ máy đòi hỏi người lập trình cần phải nhớ các mã lệnh bằng số, phải sắp đặt vị trí của mã lệnh và tất cả các số liệu trong bộ nhớ của máy tính, ngay cả các số liệu cũng phải viết dưới dạng số. Công việc này hết sức nặng nhọc và rất dễ gây nhầm lẫn. | = 1GB (1 Giga byte). Thuật ngữ ảo (Virtual) được sử dụng bởi vì nếu một chương trình cần truy cập bộ nhớ mà địa chỉ không thuộc không gian địa chỉ nhớ vật lý, hệ điều hành có thể sử dụng khả năng quản lý bộ nhớ của 80286 để chuyển đổi (swap) một phần thích hợp (applicable piece) của bộ nhớ ảo. Việc chuyển đổi bộ nhớ (swapping) này người lập trình không thấy được vì vậy anh ta có thể viết chương trình truy cập bất cứ địa chỉ nhớ nào trong toàn bộ không gian địa chỉ lớn đến 1GB. Virtual Disk từ Version trở lên, DOS hỗ trợ việc sử dụng bộ nhớ trên 1MB, ta có thể sử dụng nó như 'Virtual Disk' (đĩa ảo hay RAM Disk). Để truy cập vùng nhớ cao này, bộ VXL tạm thời (momentarily) chuyển (switch) sang Protected Mode, thực hiện việc (vận) chuyển dữ liệu rồi lại chuyển trở về Real Mode như bình thường. Kết quả chung là ta có thể sử dụng một bộ nhớ RAM có kích thước lớn, tốc độ thao tác cực nhanh so với tốc độ thao tác trên đĩa. * Protected Mode được người thiết kế OS quan tâm, với người lập trình bình thường chỉ cần quan tâm tới Real Mode là đủ.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.