TAILIEUCHUNG - Xây dựng và nuôi dưỡng “fan club” cho sản phẩm

Có thể ví cộng đồng những người sử dụng một sản phẩm của một doanh nghiệp như “fan club” (câu lạc bộ người hâm mộ) của một ca sĩ. Vì quá yêu mến sản phẩm của doanh nghiệp, họ tự nguyện lập hội để trao đổi kinh nghiệm sử dụng sản phẩm và quảng bá sản phẩm cho những người sử dụng mới. Những sản phẩm mang các nhãn hiệu nổi tiếng hay thuộc những công nghệ tiên phong thường có những “fan club” được hình thành một cách tự nhiên, dù cho doanh nghiệp có muốn hay không. Những hội. | Xây dựng và nuôi dưỡng fan club cho sản phẩm Có thể ví cộng đồng những người sử dụng một sản phẩm của một doanh nghiệp như fan club câu lạc bộ người hâm mộ của một ca sĩ. Vì quá yêu mến sản phẩm của doanh nghiệp họ tự nguyện lập hội để trao đổi kinh nghiệm sử dụng sản phẩm và quảng bá sản phẩm cho những người sử dụng mới. Những sản phẩm mang các nhãn hiệu nổi tiếng hay thuộc những công nghệ tiên phong thường có những fan club được hình thành một cách tự nhiên dù cho doanh nghiệp có muốn hay không. Những hội người sử dụng như vậy sẽ là tác nhân quảng cáo và tiếp thị rất hiệu quả cho doanh nghiệp. Làm thế nào để khai thác lợi thế này 1. Sản phẩm phải có giá trị và sức hấp dẫn đối với người sử dụng. Đây là yếu tố cơ bản đầu tiên để tạo ra một cộng đồng người sử dụng. Nếu sản phẩm tốt đem lại nhiều giá trị cho người sử dụng nó sẽ tự nhiên hình thành nên một cộng đồng người sử dụng của riêng mình. Ví dụ vì quá yêu thích máy nghe nhạc iPod những người sử dụng đã tự động lập hội cho riêng mình để trao đổi kinh nghiệm những điều mà họ cảm thấy thích thú ở sản phẩm và giới thiệu sản phẩm cho những người sử dụng mới. Họ có thể làm việc này trên các diễn đàn trực tuyến hay ngoại tuyến. 2. Giao cho một cá nhân nhiệm vụ xây dựng hội người sử dụng. Một số nhân viên có thể thích làm công việc này nhưng doanh nghiệp cần phải xác định một người chịu trách nhiệm theo dõi thường xuyên các hoạt động của hội người sử dụng và quan tâm tới họ. Một hội người sử dụng tốt nhất là có một thủ lĩnh là người của doanh nghiệp. Người này sẽ gây dựng các hoạt động phong trào của hội người sử dụng. 3. Sản phẩm phải có thể thay đổi được theo ý của khách hàng. Những thành viên của hội người sử dụng không chỉ muốn nói những điều tốt đẹp về sản phẩm và về doanh nghiệp mà còn muốn tạo ra sự tương tác với sản phẩm muốn thay đổi điều chỉnh các tính năng của sản phẩm cho phù hợp với mục đích sử dụng của mình. 4. Hoan nghênh các ý kiến phê bình và các lời chỉ trích. Đa số các công ty đều thích nghe những .