TAILIEUCHUNG - Thu hoạch và bảo quản cà chua

Tham khảo tài liệu 'thu hoạch và bảo quản cà chua', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Thu hoạch và bảo quản cà chua Yêu cầu về tiêu chuẩn đối với cà chua tươi và cà chua để chế biến có sự khác nhau. Mặc dù nhiều giống cà chua vừa có thể làm quả tươi lại vừa có thể làm nguyên liệu chế biến. Tuy vậy yêu cầu cho từng mục đích có khác nhau. Thí dụ quả để chế biến phải có mầu sắc đẹp có cấu trúc hàm lượng chất khô chất tan và đường phải luân theo tiêu chuẩn chê biến cà chua cô đặc tương cà chua. Người tiêu dùng và các chuyên gia chế biến đều mong muốn và yêu cầu cà chua phải chín đỏ. Tuy nhiên khi vận chuyển đường dài thì không thể sử dụng những quả đã chín đỏ. Vì vậy người sản xuất cần hiểu biết và hợp đồng với các nhà kinh doanh những người thu gom sản phẩm xác định thời điểm thu hái quả thích hợp. Trong quá trình chín cà chua phải qua các thời kỳ sau đây - Thời kỳ quả xanh quả và hạt phát triển chưa hoàn chỉnh. Nếu thu hái quả ở thời kỳ này và thông qua các phưng pháp thúc chín thì quả chín không bình thường quả không có hương vị không có mầu sắc đặc trưng của giống. - Thời kỳ chín xanh Chất keo bao quanh hạt được hình thành quả chưa có mầu hồng hoặc màu vàng. Nếu đem thúc chín thì quả sẽ thể biện mầu sắc của giống. - Thời kỳ chín vàng Đỉnh quả xuất hiện màu vàng hoặc màu hồng với diện tích bề mặt chiếm khoảng 10 . - Thời kỳ chuyển màu Diện tích bề mặt từ 10-30 có mầu vàng hoặc đỏ. - Thời kỳ chín hồng Diện tích bề mặt quả từ 30-60 có mầu hồng nhạt hoác mầu vàng. - Thời kỳ quả hồng hoặc đỏ Diện tích bề mặt quả từ 60-90 có mầu vàng hoặc đỏ. - Thời kỳ quả chín đỏ Diện tích bề mặt từ trên 90 trở lên. Trên đây là những thời kỳ quan trọng của quá trình chín. Từ khi chín xanh đến chín tổng hợp thời gian khoảng 10-12 ngày. Sau đó quả chín hoàn toàn và có mầu đỏ thâm nhưng quả còn chắc cứng. Nếu dùng làm thực phẩm là thích hợp nhất và được người tiêu dùng ưa chuộng. Khi quả mềm thì vẫn sử dụng được nhưng cắt lát sẽ khó khăn. Quả chín mềm dùng để lấy hạt giống là thích hợp thịt quả dùng để chế biến cà chua cô đặc hoặc tương cà chua rất tốt. Khi thu hái cà chua

TỪ KHÓA LIÊN QUAN