TAILIEUCHUNG - Thiết lập desktop đồ họa từ xa trên Linux

Hai công nghệ phổ biến cho việc chạy các desktop đồ họa từ xa đó là: Virtual Network Computing (VNC) và Remote Desktop Protocol (RDP). VNC sử dụng giao thức Remote FrameBuffer (RFB). Đây là một nền tảng độc lập và có nhiều ứng dụng máy chủ và máy khách mã nguồn mở cho Linux, Windows lẫn Mac OS X. RDP được phát triển bởi Microsoft và là giao thức desktop từ xa được sử dụng mặc định trong Windows. Nhìn thoáng qua, việc sử dụng VNC có một số lợi ích từ việc mã nguồn mở, nền tảng độc. | mi Ấ J 1 V 1 1 J Ă I J A J T Thiêt lập desktop đô họa từ xa trên Linux Quản trị mạng - Hai công nghệ phổ biên cho việc chạy các desktop đô họa từ xa đó là Virtual Network Computing VNC và Remote Desktop Protocol RDP . VNC sử dụng giao thức Remote FrameBuffer RFB . Đây là một nền tảng độc lập và có nhiều ứng dụng máy chủ và máy khách mã nguồn mở cho Linux Windows lẫn Mac OS X. RDP được phát triển bởi Microsoft và là giao thức desktop từ xa được sử dụng mặc định trong Windows. Nhìn thoáng qua việc sử dụng VNC có một số lợi ích từ việc mã nguồn mở nền tảng độc lập và một số ưu điểm khác. Tuy nhiên RDP mới là giải pháp tốt nhất thậm chí trên các máy tính Linux nếu tổ chức của bạn chủ yếu sử dụng các sản phẩm của Microsoft. Việc cài đặt máy chủ RDP hoặc máy khách trên các máy tính Linux dễ dàng hơn rất nhiều so với việc triển khai các máy chủ VNC và máy khách trên toàn bộ các máy tính Windows. Chính vì vậy trong hướng dẫn này chúng tôi sẽ giới thiệu cách sử dụng RDP trong Linux. Chúng ta sẽ đi cài đặt máy chủ RDP để người dùng Windows có thể sử dụng máy khách Remote Desktop Connection thực hiện kết nối từ xa. Sau đó sẽ cài đặt máy khách RDP để người dùng Linux có thể kết nối từ xa với các máy tính Windows hoặc Linux khác. Thiết lập máy chủ xrdp Với máy chủ chúng ta sử dụng máy chủ xrdp mã nguồn mở. Cần lưu ý rằng người dùng từ xa sẽ không thấy bất cứ ứng dụng nào hoặc cửa sổ nào được mở trên desktop. Mà chỉ thấy những gì xuất hiện như một desktop mới. Nếu muốn truy cập vào một phiên desktop bạn có thể download và sử dụng x0vncserver. Đầu tiên tìm kiếm các gói phần mềm của phân phối Linux cho xrdp và cài đặt nó lẫn các dependency với bộ quản lý gói phần mềm. Cách khác là bạn có thể download và tự mình tạo một cài đặt. Khi cài đặt xrdp chương trình sẽ tự động sẵn sàng kết nối cho các máy khách. Mặc dù vậy nếu muốn cài đặt một tường lửa trên máy tính Linux bạn cần bảo đảm cổng TCP 3389 được cho phép. Để kết nối từ bên ngoài subnet đến cổng TCP 3389 trên các router của bạn.