TAILIEUCHUNG - Hướng dẫn nâng cấp Debian Lenny thành Squeeze

Trong bài viết sau, chúng tôi sẽ trình bày một số bước cơ bản để nâng cấp hệ thống sử dụng Debian Lenny thành Squeeze. Đối tượng áp dụng trong bài thử nghiệm này không có các thiết bị hỗ trợ RAID, và chỉ sử dụng phân vùng mặc định khi tiến hành cài đặt Lenny ban đầu. Nếu hệ thống của bạn có khác biệt so với bải thử nghiệm này, hãy đọc kỹ thông tin chi tiết cung cấp đi kèm - Debian Release Notes trước khi tiến hành. . | Hướng dẫn nâng cấp Debian Lenny thành Squeeze Trong bài viết sau chúng tôi sẽ trình bày một số bước cơ bản để nâng cấp hệ thống sử dụng Debian Lenny thành Squeeze. Đối tượng áp dụng trong bài thử nghiệm này không có các thiết bị hỗ trợ RAID và chỉ sử dụng phân vùng mặc định khi tiến hành cài đặt Lenny ban đầu. Nếu hệ thống của bạn có khác biệt so với bải thử nghiệm này hãy đọc kỹ thông tin chi tiết cung cấp đi kèm - Debian Release Notes trước khi tiến hành. 1 điểm nữa cần lưu ý là toàn bộ lệnh đều được thực thi dưới tài khoản root của Debian. Trước khi tiến hành quá trình nâng cấp các bạn cần sao lưu những dữ liệu quan trọng tại thư mục home your-users hoặc tất cả những file cấu hình tar -czvf etc Sau đó lưu file này vào nơi nào đó thật sự an toàn. Chỉnh sửa file nguồn Apt Để bắt đầu vào bước tiếp theo chúng ta sẽ tạo 1 điểm sao lưu ban đầu khi tình trạng của hệ thống vẫn còn sạch sẽ . Cách tốt nhất là di chuyển file preferences từ những thư mục đang được sử dụng. Mở file etc apt và chỉnh sửa như sau deb http debian lenny main contrib non-free deb-src http debian lenny main contrib non-free deb http lenny updates main deb-src http lenny updates main deb http debian-volatile lenny volatile main deb-src http debian-volatile lenny volatile main Lưu ý rằng ở đây chúng tôi sử dụng mã quốc gia là se các bạn cần điều chỉnh lại cho phù hợp. Cập nhật các gói cài đặt hỗ trợ cho Lenny Kiểm tra lại một lần nữa rằng các gói có sẵn trong hệ thống đang trong tình trạng hoạt động tốt trước khi nâng cấp lên Squeeze apt-get update Cập nhật apt-get upgrade apt-get dist-upgrade Kiểm tra để đảm bảo tất cả các gói cài đặt đều ổn định Trong 1 hệ thống bất kỳ đều chứa đựng rất nhiều gói dữ liệu khác nhau và để quá trình cập nhật được tiến hành mà không gặp phải vấn đề nào chúng ta cần chắc chắn rằng không có gói cài đặt nào bị sử dụng bất hợp lý .