TAILIEUCHUNG - Cách nuôi ốc hương thương phẩm

Tùy từng điều kiện tự nhiên mà chọn loại hình nuôi ốc hương thương phẩm: nuôi đăng hoặc lồng, nuôi ao đất, nuôi bể xi-măng. Nuôi trong đăng, lồng Phải chọn vị trí đặt đăng, lồng ở vùng nước trong sạch, đáy cát hoặc san hô, độ mặn 25- 35‰, ổn định. | Cách nuôi ốc hương thương phẩm Nguồn Tùy từng điều kiện tự nhiên mà chọn loại hình nuôi ốc hương thương phẩm nuôi đăng hoặc lồng nuôi ao đất nuôi bể xi-măng. Nuôi trong đăng lồng Phải chọn vị trí đặt đăng lồng ở vùng nước trong sạch đáy cát hoặc san hô độ mặn 25- 35 ổn định. Lồng đăng được làm chắc chắn có lưới bảo vệ. Độ sâu đặt lồng cắm đăng từ 1 5m nước trở lên. Thả giống Cỡ giống tối thiểu đạt - con kg trở lên. Mật độ thả con m2. Thời gian nuôi Nuôi từ 5 - 6 tháng tùy theo điều kiện môi trường nuôi và quá trình quản lý chăm sóc. Chăm sóc Thức ăn cho ốc hương là cá cua ghẹ don dắt. đập vỏ thái nhỏ. Lượng thức ăn mỗi ngày bằng 5 - 10 trọng lượng ốc hương ngày cho ăn một lần vào chiều tối. Theo dõi lượng thức ăn thừa hằng ngày để điều chỉnh vớt thức ăn thừa tránh ô nhiễm. Nếu lồng đăng quá bẩn cần chuyển vị trí làm vệ sinh lồng sạch sẽ. Thu hoạch Khi ốc nuôi đạt 90 - 150 con kg tiến hành thu hoạch. Nuôi trong ao Ao nuôi phải gần biển nước sạch đáy cát ít bùn. Độ mặn 25 - 35 . Độ sâu ao từ 0 8 - 1 5m nước độ pH 7 5 - 8 5. Ao tẩy sạch sẽ diệt trừ dịch hại dùng lưới ngăn cá dữ cua ghẹ vào ăn ốc con. Thả giống Cỡ giống thả con kg. Mật độ thả 50 - 100 con m2. Thời gian nuôi Từ 5 - 6 tháng tùy điều kiện chăm sóc và môi trường ao nuôi. Chăm sóc Thức ăn gồm cá trai nước ngọt don cua ghẹ. băm nhỏ. Lượng thức ăn hằng ngày bằng 5 - 10 trọng lượng ốc nuôi. Cho ăn mỗi ngày một lần vào chiều tối. Thức ăn được thả vào sàn hoặc vó đặt đều khắp ao. Theo dõi lượng thức ăn thừa hằng ngày để điều chỉnh. Vớt thức ăn thừa khỏi ao để tránh ô nhiễm. Thay nước ao thường xuyên để ốc lớn nhanh. Cải tạo lại ao cũ trước khi nuôi lại. Thu hoạch Khi ốc nuôi đạt kích thước 90 - 150 con kg có thể thu hoạch. Tháo cạn nước trong ao nhặt bắt ốc bằng tay hoặc dùng cào sắt để gom ốc. ôc thu hoạch xong nhốt trong giai hoặc bể 1 - 2 ngày để làm sạch bùn đất và trắng vỏ. Nuôi trong bể xi-măng Bể xi-măng có che bớt ánh sáng bằng lưới chắn nắng. Nhiệt độ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    107    0    25-06-2021