TAILIEUCHUNG - Các phương thức nuôi bào ngư

Do các lồng nuôi lỗ hình vuông có kích thước 60 x 40 x 10 cm, có nắp đậy xếp chồng lên nhau mà thành, mật độ nuôi 50 con là chính (thông thường mật độ thả nuôi có giới hạn là không quá 30 con). | Các phương thức nuôi bào ngư Nguồn 1. Nuôi theo kiểu lập thể ở trên đất liền Lồng nuôi Do các lồng nuôi lỗ hình vuông có kích thước 60 x 40 x 10 cm có nắp đậy xếp chồng lên nhau mà thành mật độ nuôi 50 con là chính thông thường mật độ thả nuôi có giới hạn là không quá 30 con . Do trong quá trình nuôi trước hết phải tách các lồng nuôi ra để thức ăn vào không những gây bất tiện mà còn rất lãng phí sức người và thời gian. Sau khi nghiên cứu cải tiến ở một mặt bên của lồng nuôi có làm một nắp cửa làm cho dễ đóng mở và làm cửa cho thức ăn. Do đó khi cho ăn có thể bớt việc phải tách riêng lồng tiết kiệm nhiều thời gian qua nhiều lần cải tiến trong lồng có thể tăng thêm nhiều không gian sống làm giảm tỷ lệ chết do bị tách rời gây nên. Qua cải tiến vào năm 1997 sau khi tạo ra lồng nuôi lỗ tròn 80 x 50 x 10cm ở một bên lồng đặt cửa tự động dễ đóng mở đồng thời tiện cho ăn nhưng tuỳ theo sự sinh trưởng của cá thể phải kịp thời giảm mật độ để tiện cho việc nuôi sau cải tiến mật độ nuôi của mỗi lồng bình quân có thể đạt tới 80 con mật độ nuôi theo kiểu nuôi truyền thống là 50 con. Sau khi so sánh tỷ lệ lớn ở các tầng nuôi theo kiểu lập thể phát hiện tỷ lệ lớn ở tầng thấp nhất là tốt số tầng nuôi thông thường có thể đạt 12 tầng tỷ lệ lớn ở các tầng cũng có sự khác nhau chút ít hiệu quả nuôi của tầng càng thấp càng tốt có một số bể nuôi đặt ngoài nhà do chiếu sáng tốt đồng thời cũng cung cấp không ít thức ăn tự nhiên nên tỷ lệ lớn ở tầng đỉnh cũng tương đối cao. Từ đó cho thấy khi mà tỷ lên sống của phương thức nuôi lập thể đạt tới 70 - 80 tức là có thể thu được lợi nhuận nhưng khi gỡ ra để đo thường có thể làm bào ngư bị thương nhưng do nhân tố con người gây nên mà không phải là nuôi không thoả đáng hoặc chất nước khác không tốt gây nên nguyên nhân tỷ lệ sống của bào ngư khi nuôi theo phương thức lập thể không cao thường thường là do thiếu ôxy gây lên. Nuôi lớn Trong thời gian nuôi cứ mỗi tuần cho ăn một lần người cung ứng thức ăn rong câu sau khi vận .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN