TAILIEUCHUNG - Xây dựng thương hiệu: cho công ty? cho sản phẩm? hay cho cá nhân?

Bounty, Folgers, Head & Shoulders, Nescafe, Dancow, Maggi, Marlboro và Winston: các thương hiệu này chung nhau điểm gì? Với Sony, Philips, Kraft, Coca-cola thì sao? Nếu danh sách đầu tiên có thể gộp thành sản phẩm của ba nhà sản xuất: Procter&Gamble, Nestle và Philip Morris; thì danh sách thứ hai khiến bạn ngập trong danh sách dài dằng dặc các dòng sản phẩm với muôn vàn mẫu mã và kiểu dáng với cùng một thương hiệu công ty. Lựa chọn việc duy trì một tập hợp các thương hiệu riêng biệt với từng sản phẩm hay duy trì. | Xây dựng thương hiệu cho công ty cho sản phẩm hay cho cá nhân Bounty Folgers Head Shoulders Nescafe Dancow Maggi Marlboro và Winston các thương hiệu này chung nhau điểm gì Với Sony Philips Kraft Coca-cola thì sao Nếu danh sách đầu tiên có thể gộp thành sản phẩm của ba nhà sản xuất Procter Gamble Nestle và Philip Morris thì danh sách thứ hai khiến bạn ngập trong danh sách dài dằng dặc các dòng sản phẩm với muôn vàn mẫu mã và kiểu dáng với cùng một thương hiệu công ty. Lựa chọn việc duy trì một tập hợp các thương hiệu riêng biệt với từng sản phẩm hay duy trì một tên gọi của công ty để xác định các sản phẩm thuộc nhiều nhóm khác nhau đều là các chiến lược xây dựng thương hiệu được xác định từ rất lâu trong lịch sử ngành marketing. Mỗi chiến lược đều có thế mạnh và nhược điểm của riêng mình chủ yếu tuỳ thuộc vào bản chất của hoạt động kinh doanh môi trường kinh tế-xã hội và thiên kiến của người tiêu dùng. Tính sẵn có các nguồn lực công cụ Internet Quản lý đồng thời nhiều thương hiệu lẽ tự nhiên sinh ra nhu cầu đòi hỏi nhiều nguồn lực tài chính con người và kỹ thuật hơn. Sử dụng hiệu quả công cụ Internet để phát triển thương hiệu và các mục tiêu quan hệ khách hàng bao gồm cả việc hình thành một đội ngũ hậu cần back-end hùng hậu gồm với các thành viên có chuyên môn riêng biệt như marketing quản lý hay công nghệ. Và để duy trì đội ngũ này cũng cần một lượng quỹ đủ hoạt động. Ngay từ các giai đoạn lập kế hoạch và phát triển đầu tiên tới việc bảo dưỡng thường xuyên và nâng cấp định kỳ kết hợp giữa các nguồn vốn con người tài chính và công nghệ làm thành các khối quan trọng trong thành công của các chương trình marketing qua Internet. Tối thiểu mỗi một thương hiệu cũng cần có một tên miền hay trang điện tử riêng với các đặc trưng khác biệt. Các trang điện tử này được duy trì bởi các đội chuyên biệt gồm chuyên gia phát triển biên tập viên hoạ sỹ thiết kế và nhân viên thị trường. Một vài ý tưởng đã đề xuất việc kết hợp tất cả các thương hiệu dưới một trang điện tử chung và sau