TAILIEUCHUNG - Làm mờ các panel Gnome trong Unbuntu

Trong bài viết sau, chúng tôi sẽ trình bày một số bước cơ bản để tạo hiệu ứng trong suốt – Transparency, áp dụng vào các panel điều khiển trong Ubuntu Gnome. Quá trình thực hiện này khá đơn giản và dễ dàng, nhưng nếu làm không đúng trình tự, rất có thể bạn sẽ nhận được kết quả tương tự như sau. | Làm mờ các panel Gnome trong Unbuntu Trong bài viết sau chúng tôi sẽ trình bày một số bước cơ bản để tạo hiệu ứng trong suốt - Transparency áp dụng vào các panel điều khiển trong Ubuntu Gnome. Quá trình thực hiện này khá đơn giản và dễ dàng nhưng nếu làm không đúng trình tự rất có thể bạn sẽ nhận được kết quả tương tự như sau Dễ dàng nhận ra nhiều khoảng cách với độ trong suốt khác nhau Nếu bạn đang sử dụng hệ thống Ubuntu với theme có sẵn ví dụ như Ambiance thì hãy copy từ usr share themes tới thư mục . themes của bạn trong phần Home Folder bằng cách sử dụng câu lệnh sau cp usr share themes theme_name .themes Lưu ý rằng đừng quên thay đổi tên của theme nguyên bản với theme cần thay đổi để tránh nhầm lẫn. Mở trình quản lý file và trỏ tới thư mục theme gốc Tại đây bạn sẽ thấy thư mục theme copy lúc trước mở thư mục và file bên trong đây chính là file điều chỉnh và thiết lập thông số Transparency chính của panel. Nếu tìm được file này hãy đổi tên thành còn nếu không tìm thấy thì cũng không cần lo lắng. Đó là do file cấu hình trong trường hợp đó là gtkrc Mở file này các bạn sẽ thấy ở phía cuối có đoạn mã include apps . Hãy thêm dấu vào phía trước