TAILIEUCHUNG - Học Ghép Ảnh Nhanh bằng Photoshop

Với Photoshop thì có rất nhiều cách để tách một hình ra khỏi nền có sẵn, và hôm nay tôi muốn giới thiệu với các bạn 1 phương pháp khá hay đó là sử dụng kỹ thuật MIX MÀU để tách hình. Với kỹ thuật này thì các bạn mới cũng có thể làm dễ dàng. | Học Ghép Ảnh Nhanh bằng Photoshop Tháng Sáu 13th, 2010