TAILIEUCHUNG - Phương pháp làm “sạch” bệnh cây có múi bằng kỹ thuật vi ghép mô

Một trong những trở ngại đối với sản xuất nhiều loại cây có múi là bệnh vàng lá greening (VLG), cùng một số bệnh virus và tương tự virus khiến sản lượng và chất lượng quả bị giảm sút. Từ thực tế này, hơn 10 năm qua, Viện Bảo vệ thực vật (BVTV) đã bắt tay vào nghiên cứu việc khắc phục loại bệnh này bằng công nghệ vi ghép đỉnh sinh trưởng. Theo khảo sát, hiện hầu hết các giống cây ăn quả đặc sản đều đang rơi vào tình trạng suy thoái như cam sành, quýt chum (Hà. | Phương pháp làm sạch bệnh cây có múi bằng kỹ thuật vi ghép mô Một trong những trở ngại đối với sản xuất nhiều loại cây có múi là bệnh vàng lá greening VLG cùng một số bệnh virus và tương tự virus khiến sản lượng và chất lượng quả bị giảm sút. Từ thực tế này hơn 10 năm qua Viện Bảo vệ thực vật BVTV đã bắt tay vào nghiên cứu việc khắc phục loại bệnh này bằng công nghệ vi ghép đỉnh sinh trưởng. Theo khảo sát hiện hầu hết các giống cây ăn quả đặc sản đều đang rơi vào tình trạng suy thoái như cam sành quýt chum Hà Giang cam Canh bưởi Diễn Hà Nội cam Xã Đoài cam Sông Con Nghệ An bưởi Phúc Trạch cam bù Hà Tĩnh cam Bố Hạ Bắc Giang . Chính vì thế theo TS. Ngô Vĩnh Viễn- Phó Viện trưởng Viện BVTV Việc tạo ra được những loại cây ăn quả không nhiễm bệnh có ý nghĩa hết sức quan trọng bởi không chỉ nâng cao được năng suất chất lượng cây trồng mà còn tạo ra được các loại cây sạch bệnh đáp ứng được thị trường xuất khẩu . Kỹ thuật sản xuất Công nghệ sản xuất cây có múi sạch bệnh bao gồm sử dụng kỹ thuật vi ghép mô phân sinh của đỉnh sinh trưởng để làm sạch bệnh cho giống chẩn đoán và kiểm tra cây giống bằng các phương pháp phân tử bệnh cây như PCR ELISA sử dụng các vật liệu mới trong sản xuất giống hệ thống nhà lưới ba cấp với khung nhôm sắt có lưới chống côn trùng dùng các giá thể từ các chất hữu cơ thực vật vỏ lạc bã mía. cộng với phân bón tổng hợp và cát sạch để trồng cây trong bầu. Để hoàn thiện công nghệ này các nhà khoa học đã tiến hành xây dựng hệ thống nhà lưới ba cấp trong đó nhà lưới cấp 1 chuyên dùng bảo quản cây giống gốc sạch bệnh S0 . Kỹ thuật vi ghép đỉnh sinh trưởng tạo ra được các cây S0. Những cây giống gốc sạch bệnh S0 được giữ và chăm sóc trong nhà lưới chống côn trùng cấp 1. Nhà lưới cấp 2 có chức năng bảo quản các cây S1 nhân mắt ghép sạch bệnh. Những cây S0 cung cấp mắt ghép để ghép lên các gốc ghép thích hợp cho ra các cây S1 những cây này được bảo quản trong nhà lưới cấp 2 để nhân hàng loạt mắt ghép sạch bệnh. Những cây S1 cũng được giám định bệnh thường kỳ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN