TAILIEUCHUNG - Phiếu thăng chức giám đốc

Mẫu quyết định thăng chức giám đốc | PHIẾU THĂNG CHỨC Phần này chúng tôi đang cập nhật Chức vụ Giám đốc Họ tên Nguyễn Văn Nam Tuổi 45 Dự đoán thời gian cần thay thế là 10 năm Trình độ Kinh nghiệm Những những có thể thay thế Khả năng được thay thế Lâm Vân Lê Hoàng Hoàng Trung Phong Cao Trung bình Thấp Chức vụ Trưởng phòng TC Họ tên Lâm Vân Tuổi 42 Dự đoán thời gian cần thay thế là 5 năm Trình độ Kinh nghiệm Những những có thể thay thế Khả năng được thay thế