TAILIEUCHUNG - Bảy ứng dụng quan trọng của định giá thương hiệu

Ban đầu người ta phát triển các kỹ thuật định giá thương hiệu nhằm phục vụ cho các họat động liên kết và sát nhập. Xác định được giá trị của thương hiệu sẽ giúp công ty tính được chính xác giá trị của toàn bộ doanh nghiệp. Kể từ đó công tác định giá đã góp thêm những phần quan trọng vào các kĩ thuật quản lí chiến lược. | Bảy ứng dụng quan trọng của định giá thương hiệu Ban đầu người ta phát triển các kỹ thuật định giá thương hiệu nhằm phục vụ cho các họat động liên kết và sát nhập. Xác định được giá trị của thương hiệu sẽ giúp công ty tính được chính xác giá trị của toàn bộ doanh nghiệp. Kể từ đó công tác định giá đã góp thêm những phần quan trọng vào các kĩ thuật quản lí chiến lược. Mối quan hệ với các nhà đầu tư bên ngoài Nếu như trước đây giá trị thương hiệu chỉ được quan tâm trong họat động liên kết và sát nhập thì hiện nay nhiều công ty thành đạt lại muốn sử dụng nó để làm nổi bật thành tích kinh doanh của mình. Theo đó sức mạnh của thương hiệu sẽ được phản ánh vào trong giá trị cổ phiếu. Ở nhiều thị trường các tiêu chuẩn kế toán được điều chỉnh tương thích để ghi nhận thương hiệu như là một tài sản trong bảng cân đối kế toán Quản lí marketing nội bộ Tại các công ty hàng đầu định giá thương hiệu ngày càng trở thành công cụ quản lí đắc lực. Ví dụ những số liệu liên quan đến giá trị của thương hiệu có thể được sử dụng để định giá cho sản phẩm mới lẫn những cơ hội phát triển thị trường giúp thiết lập các mục tiêu kinh doanh phân chia ngân sách đồng thời đánh giá thành tích và trọng thưởng cho chính nhân viên của họ. Đề ra mức phí bản quyền trong nội bộ Khi phần tiềm tàng của lợi nhuận tạo ra từ các thương hiệu ngày càng rõ ràng càng có nhiều tập đòan muốn tính tiền bản quyền khi tiến hành nhượng lại quyền sử dụng thương hiệu đó cho các chi nhánh công ty con của họ. Nhượng quyền Các công ty cần định giá thương hiệu của mình khi tiến hành nhượng quyền sử dụng thương hiệu cho các tổ chức bên ngoài sử dụng. Dựa vào đó chúng ta có thể đưa ra mức phí bản quyền hợp lí. Lập kế hoạch trả thuế Khi thương hiệu được quản lí ngày càng phức tạp như các loại tài sản khác chính phủ nhiều nước bắt đầu tìm cách thu về một phần ích lợi từ cách thức các công ty quản lí chúng. Vì vậy ngày càng nhiều tập đoàn không bỏ qua bất kì cơ hội nào để điều chỉnh việc sử dụng các loại chi phí sao cho hiệu quả .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN