TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra học kỳ 1 môn toán lớp 10

SỞ GD - ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT BÌNH SƠN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN: TOÁN 10 Thời gian: 90 phút Câu 1.(2đ) Xét sự đồng biến , nghịch biến và vẽ đồ thị hàm số: y = x 2 − 2x − 1 Câu 2.(3đ) Cho | SỞ GD - ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT BÌNH SƠN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN: TOÁN 10 Thời gian: 90 phút Câu 1.(2đ) Xét sự đồng biến , nghịch biến và vẽ đồ thị hàm số: Câu 2.(3đ) Cho phương trình: a. Giải phương trình với m = 2 b. Tìm m để phương trình có nghiệm Câu 3.(2đ) Giải phương trình: Câu 4.(2đ) Cho tam giác ABC, gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của BC , CA, AB. Chứng minh rằng: Câu 5.(1đ) Cho a, b, c, x, y, z thoả mãn điều kiện: và CMR: .Hết

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.