TAILIEUCHUNG - Đề kiểm tra học kỳ 1 môn toán lớp 10

SỞ GD - ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT BÌNH SƠN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN: TOÁN 10 Thời gian: 90 phút Câu 1.(2đ) Xét sự đồng biến , nghịch biến và vẽ đồ thị hàm số: y = x 2 − 2x − 1 Câu 2.(3đ) Cho | SỞ GD - ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT BÌNH SƠN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN: TOÁN 10 Thời gian: 90 phút Câu 1.(2đ) Xét sự đồng biến , nghịch biến và vẽ đồ thị hàm số: Câu 2.(3đ) Cho phương trình: a. Giải phương trình với m = 2 b. Tìm m để phương trình có nghiệm Câu 3.(2đ) Giải phương trình: Câu 4.(2đ) Cho tam giác ABC, gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của BC , CA, AB. Chứng minh rằng: Câu 5.(1đ) Cho a, b, c, x, y, z thoả mãn điều kiện: và CMR: .Hết

TÀI LIỆU HOT