TAILIEUCHUNG - Nuôi sò con

Sò con được ương nuôi trong bể. Đáy bể lót một lớp vật bám mỏng để ấu trùng cho chỗ bám. Vật bám lấy từ lớp bùn ở bãi cao triều (thường độ sâu 3cm là tốt nhất) trộn với một ít bột vỏ sò. | Nuôi sò con Nguồn Sò con được ương nuôi trong bể. Đáy bể lót một lớp vật bám mỏng để ấu trùng cho chỗ bám. Vật bám lấy từ lớp bùn ở bãi cao triều thường độ sâu 3cm là tốt nhất trộn với một ít bột vỏ sò. Cách 5-6 ngày thay một lượt vật bám. Mật độ ấu trùng 20con cm2. Tốc độ lớn của sò con từ 220-240mm sau 6 ngày đạt 290-306mm sau 10 ngày 346-370mm sau 20 ngày 716-693mm sau 24 ngày 756-905mm sau 32 ngày . Cỡ từ 968mm có thể chuyển ra ao tỷ lệ sống 23 và 57 Thức ăn của sò vẫn là tảo dẹp xác định lượng tảo dẹp sản xuất bằng cách dùng nhiệt độ cao 450C tưới cho tảo chết và thu sản phẩm của tảo . Số lượng cho ăn hàng ngày tảo sống tảo ml xác tảo 2 vạn tế bào cm2 cho ăn 2 lần Trong quá trình nuôi khống chế mức nước ở bể nuôi duy trì ở độ sâu 10cm. Nếu thức ăn có đầy đủ thì không cần phải lấy lớp bùn tầng mặt ở các bãi triều có tảo khuê và chất hữu cơ nữa để tránh nhiễm bẩn nước đồng thời khống chế ánh sáng một cách thích hợp độ chiếu sáng thường 100lux. So sánh giữa sinh sản nhân tạo và sò tự nhiên Ương nuôi ấu trùng cho đẻ nhân tạo là giai đoạn từ thụ tinh đến nở thành ấu trùng tới sò con có kích thước 1mm trở lên rồi chuyển ra nuôi ngoài biển. Nuôi trong phòng thường 1-2 tháng sò lớn bình .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG