TAILIEUCHUNG - Luận văn về - Nâng cao chất lượng công tác quản trị mua hàng

Trong những năm qua nền kinh tế nước ta đã và đang chuyển hoá mạnh mẽ sang cơ chế thị tr¬ường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của nhà nước. Trong cơ chế thị trường, để thực hiện chiến lược phát triển của nền kinh tế, các doanh nghiệp đã và đang khắc phục những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại của của chế cũ. | Trên đây là một số vấn đề lí luận và thực tiễn trong hoạt động quản trị mua hàng tại công ty bách hoá số 5 Nam Bộ trong 3 năm qua(2001, 2002, 2003). Mua hàng và hoạt động quản trị mua hàng là một phần quan trọng trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Nó góp phần không nhỏ vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì vậy trong quá trình thực tập tại công ty bách hoá số 5 Nam Bộ em đã nhận thấy tầm quan trọng của công tác quản trị mua hàng đối với hoạt động của công ty nên em đã đi sâu vào phân tích, nghiên cứu nhằm hiểu sâu hơn về công tác nầymong muốn học hỏi, tìm tòi để so sánh giữa lí thuyết va thực tế. Em đã đi sâu vào tìm hiểu về quá trình mua hàng của công ty, những thành công, những mặt còn tồn tại va nguyên nhân của chúng. Từ đó em mạnh dạn đưa ra đề xuất để nhằm hoàn thiện hơn trong công tác quản trị mua hàng của công ty nói riêng và của bản thân hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nói chung. Tuy nhiên với kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế nên bài viết của em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Với tinh thần cá nhân muốn học hỏi em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến, phê bình của thầy cô, nhà quản trị trong công ty và những người quan tâm đến vấn đề này để bài luận văn của em được hoàn hảo hơn.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN