TAILIEUCHUNG - Định tuyến Internet

Từ khi Internet sinh ra cách đây nhiều thập kỷ đã có nhu cầu cần thiết cho việc định tuyến lưu lượng từ một máy tính này đến một máy tính khác và từ mạng này đến một mạng khác. Khi Internet ngày càng phát triển thì vấn đề định tuyến này cũng ngày càng trở nên phức tạp. Ngày nay có khá nhiều giao thức cho việc định tuyến lưu lượng, chẳng hạn như Border Gateway Protocol và Open Shortest Path First. Border Gateway Protocol là giao thức mà hầu hết người dùng Internet không làm việc trực tiếp. | Một vấn đề hiệu suất khác mà các nhà thiết kế mạng cần phải xem xét đó là route flapping. Hình 2 bên dưới thể hiện một ví dụ về vấn đề route flapping. Bên trong bất cứ một mạng lớn nào, tất cả các bảng định tuyến BGP cũng đều phải được nâng cấp thường xuyên vì các liên kết có thể gặp sự cố bất cứ lúc nào. Mặc dù vậy, với các router cụ thể thì kiểu hành động này sẽ không được thực hiện thường xuyên. Đôi khi các router có thể bị cấu hình sai; và điều này thường dẫn đến xuất hiện các chu trình thừa và được lặp đi lặp lại. Tiếp sau đó sẽ dẫn đến hành động thừa với tất cả các router ngang hàng đó. Khi một router được online, dù lần đầu hay sau một thời gian chết ngắn, cần phải có một hành động tuyên bố lại đối với các router ngang hàng khác. Điều này có thể dẫn đến ảnh hưởng về hiệu suất CPU trong một khoảng thời gian ngắn (vài giây). Hành động này được gọi là route flapping. Để khắc phục hiện tượng route flapping, chúng ta cần phải có nhiều thực thi BGP giảm hiện tượng route flapping (route flap damping).

TỪ KHÓA LIÊN QUAN