TAILIEUCHUNG - Phòng và trị bệnh ghẻ khoai lang

Khoai lang là loại cây lương thực được trồng tại nhiều nước trên thế giới (111 nước) và được trồng phổ biến tại nước ta. Một trong những mối lo ngại lớn nhất của những người trồng khoai là vấn đề sâu bệnh. Hiện nay, bệnh ghẻ khoai lang ( tên khoa học là sphaceloma batatas) đang trở thành đối tượng gây bệnh chính, phân bố ở hầu hết những vùng trồng khoai, làm ảnh hưởng đến năng suất củ. . | Phòng và trị bệnh ghẻ khoai lang Khoai lang là loại cây lương thực được trồng tại nhiều nước trên thế giới 111 nước và được trồng phổ biến tại nước ta. Một trong những mối lo ngại lớn nhất của những người trồng khoai là vấn đề sâu bệnh. Hiện nay bệnh ghẻ khoai lang tên khoa học là sphaceloma batatas đang trở thành đối tượng gây bệnh chính phân bố ở hầu hết những vùng trồng khoai làm ảnh hưởng đến năng suất củ. 1 Nguyên nhân Nguyên nhân của bệnh là do nấm sphaceloma batatas gây ra. Sự lan truyền của nấm bệnh trên đồng ruộng nhờ vào nhiều yếu tố nhưng chủ yếu do vết thương cọ sát tiếp xúc giữa thân lá qua mưa côn trùng và việc sử dụng dây khoai lang nhiễm bệnh làm giống. Khoai lang trồng nơi đất thấp đất thịt nặng rất dễ bị nhiễm bệnh. Khoai lang trồng đất bãi có mức độ nhiễm bệnh lớn hơn nhiều so với trồng luống. Ở nước ta bệnh ghẻ xuất hiện trong hai vụ chính là vụ xuân hè và vụ đông xuân. Bệnh gây hại tập trung trong vụ xuân hè ở giai đoạn 50-60 ngày sau trồng là giai đoạn sinh trưởng thân lá bị nhiễm nặng nhất. Hầu hết các giống ở địa phương đều nhiễm bệnh. Giống khoai lang mới lai tạo như Hoàng Long VĐ1 TH3. tương đối chống chịu bệnh. 2 Biện pháp phòng trừ Phòng trừ bệnh ghẻ khoai lang chủ yếu bằng các biện pháp canh tác và kỹ thuật trồng trọt. Sử dụng nguồn giống dây và củ khoai sạch bệnh cần loại bỏ toàn bộ cây bệnh. Khoai cần trồng theo luống cao chủ động nước tưới và đưa thêm các giống chống chịu bệnh vào cơ cấu giống để hạn chế sự phát sinh phát triển của cây bệnh. Khi phát hiện ổ bệnh đầu tiên trên đồng ruộng có thể dùng Score 250ND 0 3 -0 5 l ha Anvil 5-10EC 0 3-0 5lít ha để .