TAILIEUCHUNG - Gây giống bán nhân tạo sò huyết

Không có giống thì không thể phát triển nghề nuôi sò được. Hiện nay, tuy việc gây giống nhân tạo đã thành công, nhưng số lượng sò vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất. Vì thế, giống chủ yếu của nghề nuôi sò vẫn phải dựa vào sò tự nhiên, cụ thể là khai thác sò giống sinh sống trong tự nhiên về nuôi thành sò thương phẩm. | Gây giống bán nhân tạo sò huyết Nguồn Không có giống thì không thể phát triển nghề nuôi sò được. Hiện nay tuy việc gây giống nhân tạo đã thành công nhưng số lượng sò vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất. Vì thế giống chủ yếu của nghề nuôi sò vẫn phải dựa vào sò tự nhiên cụ thể là khai thác sò giống sinh sống trong tự nhiên về nuôi thành sò thương phẩm. 1. Thời vụ thu hoạch giống Thời kỳ sinh sản của sò huyết ở phía Nam Trung Quốc tương đối dài. Tại vùng duyên hải tỉnh Quảng Đông có 4 vụ sò chủ yếu đó là - Vụ thu Phát sinh từ tiết Bạch lộ đến Thu phân. ở vụ này sò sinh trưởng nhanh đạt kích cỡl lớn nhưng số lượng thấp. - Vụ giáng Tính từ tiết Hàn lộ đến Sương giáng. Năng suất cao chất lượng tốt. - Vụ đông Trước sau Lập đông chất lượng khá số lượng thấp. - Vụ xuân Tiểu hàn và Đại hàn. Chất lượng sò giống kém năng suất thấp. 2. Ruộng gây giống sò huyết Để thu hoạch sản lượng sò giống cao trên một diện tích nhỏ tác giả đã cùng đồng nghiệp tiến hành cuộc thử nghiệm ảnh hưởng của chất đáy đối với sò giống nuôi trong hai ruộng vuông vắn diện tích 36m2 thuỷ triều vừa. Ruộng nuôi thứ nhất gây giống nhân tạo tức là đổ 10 cm đất loại bỏ tạp chất san bằng cuối cùng dùng bang trang để tạo lại hình dáng của ruộng sao cho ruộng nuôi nhô cao ở giữa và thuôn đều về các phía giống như hình lưng rùa. Ruộng thứ hai vẫn giữ nguyên trạng thái tự nhiên. Sau 25 ngày kết quả là chất bùn ở ruộng đã xử lý mềm hơn mặt ruộng bằng phẳng và không tích nước. Ruộng chưa xử lý chất đáy tương đối cứng mặt ruộng lồi lõm không đều và bị đọng nước. Số lần kiểm tra Ruộng bằng phẳng Ruộng chưa bằng phẳng 1 27 17 2 75 34 3 91 37 4 62 39 5 74 21 6 329 148 Tỉ lệ 68 97 31 03 3. Phương pháp khai thác sò giống từ tự nhiên Khai thác sò giống thường được thực hiện vào thời kỳ nước lớn Đại Triều mỗi dịp khai thác có thể tiến hành trong 5 - 6 ngày. Tỉnh Quảng Đông đang áp dụng phương pháp Tam Triều tức là tiến hành thu hoạch giống vào ba thời điểm của thuỷ triều Triều rút triều lên và triều dừng. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
66    30    0    22-06-2021