TAILIEUCHUNG - Phòng trừ sâu bệnh trên cây đậu nành

Hiện nay, việc trồng cây đậu nành đang rất được khuyến khích tại các tỉnh thuộc vùng ĐBSCL. Lợi thế của cây đậu nành là thời gian canh tác ngắn, chi phí đầu tư thấp, do đó có thể quay vòng nhanh. Hiện nay, sâu bệnh là một trong những mối lo ngại hàng đầu của người trồng đậu. Vì vậy, thời gian qua, trung tâm khuyến nông tỉnh An Giang đã nghiên cứu và tổng kết được một số bệnh thường gặp trên cây đậu nành cũng như các biện pháp phòng trừ. I. Sâu hại 1. Sâu. | Phòng trừ sâu bệnh trên cây đậu nành Hiện nay việc trồng cây đậu nành đang rất được khuyến khích tại các tỉnh thuộc vùng ĐBSCL. Lợi thế của cây đậu nành là thời gian canh tác ngắn chi phí đầu tư thấp do đó có thể quay vòng nhanh. Hiện nay sâu bệnh là một trong những mối lo ngại hàng đầu của người trồng đậu. Vì vậy thời gian qua trung tâm khuyến nông tỉnh An Giang đã nghiên cứu và tổng kết được một số bệnh thường gặp trên cây đậu nành cũng như các biện pháp phòng trừ. I. Sâu hại 1. Sâu xám - Triệu chứng Thường cắn ngang thân cây. Phá hại nặng vụ Xuân vào thời kỳ cây con. - Biện pháp phòng trừ Làm đất kỹ để diệt nhộng và sâu non thường ẩn nấp cách mặt đất 4-6 cm. Có thể dùng thuốc hoá học trừ diệt sâu non và sâu tuổi 1-3. Với sâu tuổi 4-5 tổ chức bắt vào buổi sáng sớm. 2. Ruồi đục thân - Triệu chứng Phá hoại ở các bộ phận của cây như lá hoặc thân. - Biện pháp phòng trừ Luân canh với các cây trồng khác như lúa. Dùng các loại thuốc hoá học như BiAn 40EC BiAn 50EC. theo liều khuyến cáo ghi ngoài bao bì nhãn mác. 3. Sâu đục quả -Triệu chứng Sâu phá hoại khi cây có quả non hạt mới hình thành bị sâu đục không phát triển nữa. - Biện pháp phòng trừ sâu non Phun thuốc sớm trừ sâu non bằng Surpacide 40ND Dipterex. Luân canh với các cây trồng không phải là ký chủ của sâu đục quả chọn thời vụ trồng thích hợp. 4. Sâu hại lá sâu xanh sâu khoang sâu cuốn lá - Triệu chứng Gây hại trên lá. - Biện pháp phòng trừ Dùng thuốc hoá học như BiAn 40EC BiAn 50EC Sherpa Polytin Oncol. theo liều khuyến cáo ghi ngoài bao bì nhãn mác. 5. Bọ xít xanh - Triệu chứng Chích hút lá quả làm lá sinh trưởng kém quả lép không chín được. - Biện pháp phòng trừ Dùng các loại thuốc hoá học như BiAn 40EC BiAn 50EC Padan 95SP Dipterex. theo liều khuyến cáo. II. Bệnh hại 1. Bệnh rỉ sắt

TỪ KHÓA LIÊN QUAN