TAILIEUCHUNG - Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang

Mục đích nghiên cứu của Luận văn nhằm tìm hiểu và đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và thúc đẩy sự phát triển SXNN bền vững. Đánh giá thực trạng, tiềm năng đất nông nghiệp tại địa phương làm cơ sở khoa học phục vụ mục tiêu phát triển SXNN hàng hóa trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Mời các bạn cùng tham khảo! | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA TỰ NHIÊN HÀ NỘI o0o VÕ NGỌC HẢI NGHIÊN CỨU CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NHẰM PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HÀNG HÓA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHIÊM HÓA TỈNH TUYÊN QUANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC HÀ NỘI - 2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA TỰ NHIÊN HÀ NỘI o0o VÕ NGỌC HẢI NGHIÊN CỨU CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NHẰM PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HÀNG HÓA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHIÊM HÓA TỈNH TUYÊN QUANG CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI MÃ SỐ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. THÁI THỊ QUỲNH NHƯ HÀ NỘI - 2013 LỜI CAM ĐOAN - Tôi xin cam đoan rằng số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa hề được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. - Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cám ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đã được chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả luận văn Võ Ngọc Hải LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực hiện đề tài tôi đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình sự đóng góp quý báu của các cá nhân và tập thể đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành bản luận văn này. Tôi vô cùng biết ơn TS. Thái Thị Quỳnh Như Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế - Tổng cục Quản lý Đất đai đã tận tình hướng dẫn chỉ bảo tôi trong suốt thời gian tôi thực hiện đề tài. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn sự góp ý chân thành của các Thầy Cô giáo Khoa Địa lý Khoa Sau đại học - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi thực hiện đề tài. Tôi xin trân trọng cảm ơn UBND huyện Chiêm Hóa đã giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện đề tài tại địa bàn. Tôi xin cảm ơn tới gia đình và những người thân các cán bộ đồng nghiệp và bạn bè đã tạo điều kiện về mọi mặt cho tôi trong quá trình thực hiện đề tài này. Một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn Hà Nội ngày . 2013 Tác giả luận văn Võ Ngọc Hải MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ . 1 Tính cấp thiết của đề tài . 1 Mục tiêu nghiên cứu . 2 Nhiệm vụ nghiên cứu. 2 Quan điểm tiếp

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN